ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 3

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 18,706
bullet.png Najnowszy użytkownik: lolek1
Ostatnie komentarze  
Polecane strony
Ebooki

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
pedagog szkolny wychowawcą ...
Tematy dawno zapomniane lub zamknięte
1865 41 psych1
22. maj 2015 17:46
Od głównego administratora
sprawy techniczne i formalne
13108 359 rengroch
22. maj 2015 10:58
OP - podnoszenie pensum szk...
zatrudnienie
5214 76 gajussa
22. maj 2015 09:25
procedury -samobójstwa
profilaktyka
463 11 is
22. maj 2015 08:52
obowiązkowe zajecia dyd. w ...
zatrudnienie
3455 73 meemee
22. maj 2015 05:38
nieklasyfikowanie
prawo oświatowe
1592 55 Zetka
21. maj 2015 12:44
zajęcia rewalidacyjne
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
15831 344 Zetka
20. maj 2015 14:16
zwolnienie z nauki drugiego...
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
2346 57 karolinaord
20. maj 2015 11:54
Niebieska Karta
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1934 47 Oliwal
19. maj 2015 21:45
dobra książka/nowa książka
literatura
3559 50 reszta
19. maj 2015 20:21
egz.-mianowanie od strony t...
awans zawodowy
6579 145 anitek_s
17. maj 2015 22:56
ewaluacja zewnętrzna
dokumentacja
6066 108 reszta
15. maj 2015 13:14
zastępstwa realizowane prze...
zatrudnienie
2830 48 Kazimierz
14. maj 2015 21:31
godziny pedagoga szkolnego
zatrudnienie
21877 362 reszta
14. maj 2015 17:23
pomoc pp - po "nowszemu"
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
19983 270 ergo
14. maj 2015 11:02
 
Warto zapamiętać
 
Różne


Warto zapamiętać

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela autorstwa PiS zmierzający do przywrócenia uprawnień wynikających z Karty nauczycielom i wychowawcom z placówek opiekuńczo-wychowawczych został odrzucony na wniosek Magdaleny Kochan (PO). Zaznaczyła ona, że nauczyciele z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych powinni zdawać sobie sprawę, że stan zatrudnienia ich zgodnie z Kartą nie będzie wiecznie trwał.
Domicela Kopaczewska (PO) dodała: "porządkujemy stan, który powinien być już dawno uporządkowany".

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
 
Kolejni do odstrzału?
 
Opieka


Projekt poselski w Sejmie dot. pracowników pedagogicznych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

12 maja odbędzie się w Sejmie posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3058). Konsekwencją projektowanych zmian jest całkowite wyłączenie pracowników pedagogicznych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych z obszaru regulacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
ZNP dotychczas nie uczestniczył w pracach nad ww. projektem (nie został zaproszony na pierwsze czytanie!). Projekt ten nie był przedmiotem konsultacji społecznych, ponieważ projekty poselskie takiej konsultacji nie podlegają.
Podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej przedstawiciele ZNP przedstawią negatywne stanowisko do projektowanych zmian.
Pracowniczy pedagogiczni ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, to kolejna grupa, po pracownikach zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, która utraci swoje dotychczasowe prawa pracownicze.
Przypominamy, że posłowie podjęli również prace nad wyłączeniem z pragmatyki zawodowej nauczycieli pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

źródło: ZNP
 
Dyplom wymagany
 
Różne


Dyplom wymagany

Od 1 września 2015 r. ma wejść w życie nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia. Zgodnie z nią, nauczyciele i wychowawcy będą musieli się legitymować dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.
Takie wymagania będą musieli spełniać zatrudnieni w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, placówkach wychowania przedszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Wymóg ten obejmuje również wychowawców w szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawnych i schroniskach dla nieletnich.

Źródło: MEN

 
Niespójny system wychowawczy, bezstresowe wychowanie i rozwody.
 
Wychowanie


Niespójny system wychowawczy, bezstresowe wychowanie, rozwody.

Lawinowo przybywa przedszkolaków pod opieką psychiatrów. Lęki, nadpobudliwość i agresja to główne problemy, z którymi trafiają do lekarzy.
Winni temu są rodzice: niespójny system wychowawczy, bezstresowe wychowanie i rozwody. Często walczą dzieckiem, a nie o dziecko. Potem trafia ono do nas – mówi Renata Tokarz-Czart. Zaczynają się problemy lojalnościowe: chociażby to, czy ma trzymać stronę taty, czy mamy. Potem dzieciak zaczyna się np. moczyć w nocy lub mieć napady lękowe.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl

 
"Wyprawka" 2015/2016
 
Opieka


"Wyprawka" 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w nadchodzącym roku szkolnym nawet 227 tysięcy uczniów będzie mogło skorzystać z programu "Wyprawka szkolna". Projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego programu przesłano już do konsultacji publicznych z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców.
Zgodnie z założeniami projektu, pomocą mają zostać objęci uczniowie 3 klasy szkoły podstawowej, 3 klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz 4 klasy technikum, a ponadto osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
W przypadku uczniów, którzy chcą skorzystać z programu na podstawie kryterium dochodowego, dla uczęszczających do klas objętych pomocą, kwota uprawniająca do uzyskania dofinansowania wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.
Programem zostaną także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Będą mogli oni otrzymać pomoc niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie. Jedynym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wysokość kwoty dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych jest uzależniona między innymi od typu szkoły oraz rodzaju niepełnosprawności. Najniższa kwota wynosi do 175 zł, natomiast najwyższa do 770 zł.

Źródło: MEN

 
Divide et impera
 


Divide et impera


Pani Kluzik-Rostkowska powiedziała w radiowej Jedynce, że w zastąpieniu Karty Nauczyciela innym, "nowoczesnym dokumentem" nic złego nie widzi nauczycielska "Solidarność". Reformie sprzeciwia się natomiast ZNP.

Źródło: www.bankier.pl

Stanowisko Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność".

W nawiązaniu do wystąpienia min. edukacji Joanny Kluzik–Rostkowskiej w dniu 20 kwietnia 2015r w radiowej jedynce, w którym szefowa resortu edukacji mówiła , że w zastąpieniu Karty Nauczyciela innym, "nowoczesnym dokumentem" nic złego nie widzi nauczycielska "Solidarność". Edukacja bazuje na prawie, które uchwalono w PRL. Pragniemy przypomnieć, że pierwowzór KN powstały już w 1926 r, czyli za czasów II RP, a w obecnym kształcie Kara Nauczyciel funkcjonuje od 1982 r . Powstała na fali niezadowolenia i strajków środowiska nauczycielskiego , niegodzącego się z PRL-owską rzeczywistością , początku lat osiemdziesiątych. Zdecydowany udział w jej tworzeniu odegrała „Solidarność” oświatowa i jej przewodniczący Stefan Kubowicz. Karta Nauczyciela w obecnym kształcie jest opisem pragmatyki zawodowej, a także gwarantem statusu zawodu nauczyciela i stabilności naszego zatrudnienia . Nie ma zgody środowiska „S” na jej likwidację, dlatego też 28 kwietnia 2015 roku w Warszawie, będziemy manifestować w obronie naszych interesów pracowniczych, regulowanych m.in. Kartą.

Nie tak znów dawno mogliśmy się dowiedzieć od pani minister, że z ZNP, to da się rozmawiać zaś z nauczycielską "Solidarnością", to nie da rady.
Stosowanie starej i praktycznej zasady rządzenia polegającej na wzniecaniu wewnętrznych konfliktów (divide et impera) wymaga pewnej finezji. Z finezją jest tak, że albo się ją ma albo nie. Podobnie jak ze słomą wyłażącą z butów. Nawet jeśli są to buty "Ruby Stiletto", to jak słoma ma wyłazić, to będzie wyłazić.


 
Oświatowa "S": szkolne komisje zakładowe wchodzą w spory zbiorowe
 


Oświatowa "S": szkolne komisje zakładowe wchodzą w spory zbiorowe

Komisje zakładowe i międzyzakładowe oświatowej „Solidarności” działające w szkołach i przedszkolach wchodzą w spory zbiorowe z pracodawcami, czy dyrektorami placówek – poinformowała w piątek na konferencji prasowej wiceprzewodnicząca oświatowej „S” Teresa Misiuk.
„Spór zbiorowy dotyczy warunków pracy i płacy” – powiedziała Misiuk. Przypomniała, że Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się 9-procentowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.
Wiceprzewodnicząca zaznaczyła, że związkowi chodzi także o podwyżki dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli, których wynagrodzenia są bardzo niskie.

Źródło:www.pap.pl
 
Manifestacja 18 kwietnia
 
Różne


Manifestacja 18 kwietnia


Dzisiaj ulicami Warszawy przejdzie około 20-tysięczna manifestacja pracowników oświaty organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Decyzję o manifestacji podjął Zarząd Główny ZNP w połowie marca po tym, jak minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska nie przyszła na umówione spotkanie z ZNP ws. podwyżek od stycznia 2016 roku.

 
BAWMY SIĘ!!!!
 
Różne


BAWMY SIĘ!!!!


Na antenie TVN 24 minister edukacji, Joanna Kluzik-Rostowska skomentowała wprowadzane zmiany w systemie oceniania na lekcjach WF-u. - Od nowego roku szkolnego przy wystawianiu ocen brane będą pod uwagę indywidualne predyspozycje uczniów - powiedziała. - Lekcje WF-u nie są po to, by oceniać sprawność fizyczną, ale żeby się dobrze przy tym bawić - dodała.
Zdaniem minister podobne rozwiązanie powinno być zastosowane na lekcjach muzyki oraz plastyki.

Źródło:wprost.pl

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
§ 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 
Głos mądry inaczej
 
Różne


Głos mądry inaczej


Nie mam wątpliwości, że Kartę trzeba wyrzucić do kosza i napisać nowoczesną ustawę dedykowaną nauczycielom i dyrektorom szkół. Po to by efektywnie edukowali tych, którzy są podmiotem edukacji – czyli uczniów – mówiła szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska w wywiadzie dla WPROST opublikowanym w najnowszym numerze.

Co konkretnie złego jest w Karcie Nauczyciela?
Bardzo przeszkadza w pracy dyrektorowi szkoły, przeszkadza też najlepszym nauczycielom, za to pomaga nauczycielom słabym utrzymać się w pracy. Mamy cztery stopnie awansu. Jeśli ktoś się postara, przechodzi przez nie w 8 – 9 lat i osiąga najwyższy szczebel. Jak motywować tego nauczyciela przez następnych 25 lat, skoro osiągnął już wszystko, co mógł osiągnąć, łącznie z najwyższą możliwą pensją o urzędowo ustalonej wysokości?
Dodatkiem motywacyjnym, mówi ZNP.
Ten dodatek jest niewielki, a praktyka jest taka, że pieniądze rozdaje się po równo. To nie jest motywujące. Dyrektor nie ma żadnego dobrego narzędzia nagradzania i motywowania tych najlepszych, nie ma też żadnego narzędzia, które pozwoli mu swobodnie konstruować grono pedagogiczne, z którym chce współpracować.
Mówiąc wprost – zwalniać.
Oczywiście. I na to miejsce przyjmować dobrych, którzy stworzą doskonały zespół.

Źródło:wprost.pl

Jeśli kwestię zatrudnienia nauczycieli puścić na "pełny żywioł", to oczywiście zarówno wszyscy dyrektorzy jak i organy prowadzące będą ze wszystkich sił dążyć do skompletowania najlepszych zespołów nauczycielskich, a nie do zatrudniania znajomych królika i pozbywania się osób niewygodnych (polonistka dała dwóję synowi wójta... won).
Obecnie dyrektorzy dysponują wystarczającymi narzędziami, żeby doprowadzić do zwolnienia złego nauczyciela, ale pani minister chodzi o coś innego. O odebranie autonomii i niezależności jednej z ostatnich grup zawodowych, które jej resztki jeszcze posiadają. 
Zmiana systemu oceny szkół
 
Różne


Zmiana systemu oceny szkół

Ministerstwo Edukacji wycofuje się z systemu ocen w skali A–E, którymi opisywano jakość pracy szkoły. Zastąpią je oceny opisowe. Tyle że wprowadzenie systemu wymagań wobec szkół, których spełnianie było ocenianie według skali, stanowiło trzon reformy nadzoru pedagogicznego wprowadzonej przez MEN w 2009 r., tzw. ewaluacji (2 mln zł kosztowało stworzenie kilkunastu tabelek z wymaganiami oraz idea, aby szkoły oceniać literami od A do F).
Stworzenie i wprowadzenie całego systemu kosztowało ok. 80 mln zł.
Autorem planowanych zmian jest wiceminister (pani Joanna Berdzik), która współtworzyła ten system.

Źródło: www4.rp.pl

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
bullet.png Scenariusz zajęć rew...
bullet.png Płciowość - dar czy ...
bullet.png "Trening pewności si...
bullet.png Tomek
bullet.png Jak ćwiczyć pamięć p...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

22/05/2015
Końcówka roku - walcowanie pedagogów z wszystkich stron. Reset konieczny!
21/05/2015
mucha27- to zależy co nam odpadnie: głowa czy...inna część ciała Wink
21/05/2015
A co my będziemy robić na emeryturze? Lepiej siedzieć w pracy. Najwyżej nam coś odpadnie Smile
Ina
20/05/2015
zawsze to lepsze niż po 50 latach,nie jest przecież źle Wink
20/05/2015
haha nasze związki popierają propozycję przejścia na emeryturę po 40 latach pracy, to jest jakaś kpina
15/05/2015
Dziekuje
13/05/2015
Dziękuję Smile
13/05/2015
Można na podstawie wieku, ale można też zrobić krótki sprawdzian umiejętności
13/05/2015
tej klasy przyjąć?
13/05/2015
Kochani pilnie potrzebuje informacji. Od września będzie u nas uczeń, który "nie dokończył" oddziału przedszkolnego za granicą. Mama chce aby dziecko poszło u nas do 1 klasy. Czy można go do
12/05/2015
Tutaj tylko krótkie uwagi.
12/05/2015
Proszę opisać problem na forum. Tam jest więcej miejsca.
12/05/2015
odnosnie dziecka z cukrzyca..wychowaw
ca traktuje syna poprzez popsute relacje moje z nia jak to syn by był czemus winien niemam siły .wczoraj zastałam w klasie syna zaplakanego pani na to nic....
12/05/2015
witam mam problem dotyczacy mojego dziecka.syn ma 8 lat choruje na cukrzyce t1 .od 3 lat siedze na korytarzu i opiekuje si dzieckiem kiedy trzeba .wychowawca nie chce go w szkole bez mojej opieki.
12/05/2015
rozumiem Smile
11/05/2015
jagoda1 - w rozporządzeniu o pomocy psych-ped. w szkołach masz zapisy, przeczytaj.
11/05/2015
do reszty Smile
11/05/2015
sensor nie jest administratorem, anula dopisz swój problem tu http://pedagogszk...post_2
5395
11/05/2015
szanowny administratorze, pewnie,że się da bez policji, jestem tylko ciekawa ewentualnych rozwiązań w innych szkołach, pozdrawiam
11/05/2015
Lekarz psychiatra może zdiagnozować ADHD.
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png pedagog szkolny wych...
bullet.png Od głównego administ...
bullet.png OP - podnoszenie pen...
bullet.png procedury -samobójstwa
bullet.png obowiązkowe zajecia ...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png zatrudnienie peda... [464]
bullet.png śmiech to zdrowie [436]
bullet.png Prezentacja [414]
bullet.png godziny pedagoga ... [362]


9,694,480 Unikalnych wizyt