ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 5

bullet.png Użytkowników online: 1
gbecia

bullet.png Łącznie użytkowników: 18,106
bullet.png Najnowszy użytkownik: japonia666
Ostatnie komentarze  
Polecane strony
Ebooki

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
zwiększenie pensum pedagoga
prawo oświatowe
4128 84 dori61
26. listopad 2014 19:42
opinia ze szkoły
prawo oświatowe
555 21 sensor
26. listopad 2014 08:38
wyprawka szkolna 2014/2015
pomoc materialna
3170 116 edith
25. listopad 2014 16:04
teczka ucznia wg nowego roz...
dokumentacja
2076 24 marcysiaa
25. listopad 2014 12:54
wniosek o zwiększenie pensu...
zatrudnienie
1115 34 reszta
24. listopad 2014 21:59
dobra książka/nowa książka
literatura
3251 47 Kazimierz
24. listopad 2014 01:44
opieka prawna
opieka
1742 68 Oliwal
21. listopad 2014 21:55
narkomanka w gimnazjum
profilaktyka
367 14 is
20. listopad 2014 19:10
dostosowanie egz. gimnaz. d...
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
11404 339 viola1
20. listopad 2014 07:17
hospitacja pedagoga
Tematy dawno zapomniane lub zamknięte
424 6 sensor
19. listopad 2014 21:38
rodzice za granicą
opieka
1058 36 sensor
19. listopad 2014 21:36
Prezentacja
Kilka słów o sobie
22105 411 reszta
19. listopad 2014 18:57
która koncepcja jest najbli...
samopomoc - proszę o..
209 5 reszta
18. listopad 2014 17:54
zastępstwa realizowane prze...
zatrudnienie
1798 37 lili_m
17. listopad 2014 22:37
pilnie potrzebna opinia dot...
szkolenia, kampanie, programy
127 0 sensor
17. listopad 2014 22:16
 
Zmiany odnośnie zmian
 
Edukacja


Zmiany odnośnie zmian

Wypowiedź pana Marcina Smolika dyrektora CKE


W kwestii formatu arkusza sprawdzianu od 2015 - zrezygnowaliśmy z projektowanej przez nas pierwotnie formy arkusza z kartami rozwiązań zadań wyrywanymi ze środka arkusza. Niewielka część dyrektorów, których poprosiliśmy o "przepilotowanie" tego rozwiązania z dużymi grupami uczniów, zgłosiła nam, że czynności organizacyjne zabierają znacznie więcej czasu niż w przypadku arkusza w dotychczasowej formie. Zatem w przypadku 1. części sprawdzianu arkusz będzie miał taką samą formę jak dotychczas - rozwiązania zadań otwartych szóstoklasiści będą zapisywać na kolejnych stronach arkusza (nie będzie potrzeby wyrywania odrębnych kartek ze środka). Docelowo - zakładając, że wprowadzane w gimnazjum e-ocenianie obejmie również sprawdzian - będziemy musieli wrócić do arkusza z "wyrywanką", ale będzie to najwcześniej w 2017 r.

Nie będzie jakiegoś szczególnego miejsca, gdzie zamieścilibyśmy "pisemną decyzję o odstąpieniu od decyzji sporządzania planów sali" [we wcześniejszej wypowiedzi potwierdzona została rezygnacja z konieczności "rysowania" planu sal (dopisek mój)]. . Po prostu - tak jak pisałem - albo w tym tygodniu, albo na początku przyszłego na stronach internetowych CKE i OKE zamieszczone zostaną zmienione wersje procedur (oznaczone jako "zmienione" na 1. stronie), które nie będą już zawierać tego wymogu. Dyrektorzy szkół otrzymają od dyrektorów OKE informację o tym, że zmienione procedury zostały zamieszczone w Internecie.

Źródło: OSKKO

Pisaliśmy o tym na naszym forum już 06.09:
O "malowaniu" sal


 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty przyjęty
 
Różne


Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty przyjęty

Przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zawiera m.in. przepisy wykonujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Stwierdził on, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie. Natomiast kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.
 
"Solidarność" w sprawie łamania prawa
 
Różne


"Solidarność" w sprawie łamania prawa

KOMUNIKAT
z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w Gdańsku w dniach 20-21 listopada 2014 r.

[...]
Po głębokiej analizie napływających z całego kraju przypadków łamania prawa Rada KSOiW przyjęła, skierowane do odpowiednich organów państwowych, stanowisko w sprawie nieodpłatnej realizacji doraźnych zastępstw przez pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic szkolnych. To jeden z wielu rażących przykładów łamania prawa oświatowego, prawa pracy i prawa karnego przez dyrektorów
i władze samorządowe. Rada KSOiW powołała specjalny zespół do analizy zebranego materiału informacyjnego w sprawie łamania prawa, który po opracowaniu zostanie przedstawiony minister edukacji narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej celem podjęcia działań interwencyjnych.[...]
Zbigniew Świerczek
członek Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność";


Stanowisko Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”
ws. nieodpłatnej realizacji doraźnych zastępstw przez pedagogów szkolnych
i nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec licznych przypadków łamania prawa w stosunku do pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic realizujących nieodpłatnie doraźne zastępstwa.
Za niedopuszczalne uznajemy sytuacje, w których pedagog, bibliotekarz lub nauczyciel świetlicy nie może realizować zadań wynikających z jego obowiązków, ponieważ w tym czasie prowadzi nieodpłatnie zajęcia w ramach godzin doraźnych zastępstw. Powoduje to dezorganizację pracy oraz konieczność jej wykonania poza godzinami wynikającymi z pensum.
Napływające z terenu całej Polski liczne sygnały o uchylaniu się dyrektorów szkół od obowiązku wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 1 KP). Zaniepokojenie budzi fakt, iż w wielu szkołach realizacja bezpłatnych, doraźnych zastępstw jest procederem, który trwa od lat. W takiej sytuacji możemy mówić o uporczywym niewypłacaniu wynagrodzenia, które prawnie jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 zgodnie z art. 218 § 1 KK. Przypominamy, że art. 35 ust. 2 ustawy KN wyraźnie stanowi, iż doraźne zastępstwa są to godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej obowiązującego nauczyciela wymiaru pensum, za które zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy KN należy się odpowiednie wynagrodzenie.
Rada KSOiW NSZZ "Solidarność" zwraca także uwagę na powszechność zjawiska polegającego na podpisywaniu realizacji zastępstw przez inną osobę niż osoba realizująca. Tego typu przypadki są przykładem fałszowania dokumentacji szkolnej oraz w ocenie prawnej podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Mogą także być odbierane jako działania mobbingujące w stosunku do nauczyciela.

Powyższe zjawiska stanowią przykłady rażącego łamania prawa oświatowego, prawa pracy i prawa karnego. Są również przykładem oszczędnościowej polityki samorządów wykorzystujących pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic jako darmowej siły roboczej.

Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "S"

Z informacji, które uzyskałem wynika, że Związek wystąpił - między innymi - do Państwowej Inspekcji Pracy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

 
KOMUNIKAT z obrad Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" w dniu 5 listopada 2014 r. w Warszawie.
 
Różne


KOMUNIKAT
z obrad Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
w dniu 5 listopada 2014 r. w Warszawie.


[...]
Postanowiono przedłużyć do 16 listopada 2014 roku akcję zbierania informacji o konkretnych przykładach łamania prawa oświatowego, szczególnie przez samorządy. Wstępna analiza nadesłanych już informacji wskazuje na zatrważającą ich ilość i różnorodność. Jednym z wielu ważnych problemów jest m.in.: wykorzystywanie nauczycieli pedagogów i bibliotekarzy do realizacji dużej ilości zastępstw doraźnych bez wynagrodzenia. Projekt stanowiska w tej sprawie przedstawiony zostanie na najbliższej Radzie KSOiW. Natomiast cały materiał zebrany w wyniku prowadzonej akcji zostanie wykorzystany w trakcie rozmów z MEN.
[...]
 
18 000
 
Różne

Dzisiaj zarejestrował się na naszej stronie 18 000 użytkownik.


10.07.2008 - zarejestrowany 1 użytkownik

Po 329 dniach - 1000 zarejestrowanych użytkowników

Po 132 dniach - 2000 zarejestrowanych użytkowników

Po 145 dniach - 3000 zarejestrowanych użytkowników

Po 171 dniach - 4000 zarejestrowanych użytkowników

Po   92 dniach - 5000 zarejestrowanych użytkowników

Po 118 dniach - 6000 zarejestrowanych użytkowników

Po   75 dniach - 7000 zarejestrowanych użytkowników

Po   91 dniach - 8000 zarejestrowanych użytkowników

Po   21 dniach - 9000 zarejestrowanych użytkowników

Po   39 dniach - 10000 zarejestrowanych użytkowników

Po   72 dniach - 11000 zarejestrowanych użytkowników

Po   65 dniach - 12000 zarejestrowanych użytkowników

Po   82 dniach - 13000 zarejestrowanych użytkowników

Po   92 dniach - 14000 zarejestrowanych użytkowników

Po   73 dniach - 15000 zarejestrowanych użytkowników

Po   220 dniach - 16000 zarejestrowanych użytkowników

Po   229 dniach - 17000 zarejestrowanych użytkowników

Po   260 dniach - 18000 zarejestrowanych użytkowników


 
Nieodpłatne zastępstwa realizowane przez pedagogów szkolnych
 
Różne


Nieodpłatne zastępstwa realizowane przez pedagogów szkolnych

Kończymy nasze kolejne badania. Wzięło w nich udział 300 pedagogów. Oto wyniki:

 
Talent - wrodzony czy stworzony?
 
Edukacja


Talent - wrodzony czy stworzony?

Był rok 1921, kiedy Terman postanowił do geniuszu podejść metodycznie. Spośród uczniów kalifornijskich szkół podstawowych wyłowił grupę 1470 dzieci o IQ wynoszącym od 140 do 200 punktów. "U człowieka, nie licząc prawdopodobnie moralności, nie ma nic ważniejszego niż IQ" - mawiał, bezgranicznie wierząc, że wybranym przez niego dzieciom pisany jest niechybny życiowy sukces. Postanowił podążać ich tropem tak długo, jak tylko się da. I tak został cieniem swoich geniuszy, którzy od jego nazwiska zyskali miano "Termitów".
Jakież było jego rozczarowanie, gdy po latach się okazało, że większość z nich prowadziła mniej lub bardziej przeciętne życie, a kilkoro nawet stoczyło się na dno. Gdyby wybrać losowo podobną grupę dzieci, nie kierując się przy tym ich ilorazem inteligencji - wyniki byłyby takie same. Żaden z geniuszy nie zdobył Nobla, Pulitzera ani medalu Fieldsa (co było udziałem kilkorga "mniej inteligentnych", których Terman nie zakwalifikował do swojego eksperymentu).

Podobne wyniki notowali później także inni psychologowie, przyznając w końcu dość jednomyślnie: iloraz inteligencji szczęścia nie daje. Stwierdzenie owo trafnie podsumował jakiś czas temu wybitny fizyk Stephen Hawking, nagabywany o ujawnienie swojego IQ (szacuje się, że wynosi on ponad 200 punktów): - Ludzie, którzy chełpią się swoim IQ, to zwykle życiowi nieudacznicy.
A naukowcy oceniają, że aby dostać się na studia i ukończyć średnio trudny kierunek, wystarczy IQ o wysokości 115 punktów. Prof. Artur Jensen, znany psycholog różnic indywidualnych z University of California, stwierdził, że po osiągnięciu ilorazu inteligencji około 120 dodatkowe punkty nie przynoszą już żadnej intelektualnej przewagi.

Źródło: Gazeta Wyborcza

 
ZNP interweniuje ws. asystenta nauczyciela
 
Edukacja


Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do pani premier o podjęcie działań wobec decyzji ministra pracy ws. asystenta nauczyciela.W kwietniu br. ZNP wystąpił do premiera z wnioskiem o umieszczenie w rozporządzeniu o pracownikach samorządowych asystenta nauczyciela. Wniosek wynikał z zapisów prawa tj. ustawy o systemie oświaty, ustawy o pracownikach samorządowych. Ustawy te stanowią, iż osoby zatrudnione w jednostkach samorządowych (a taką jest szkoła) są pracownikami samorządowymi. Po 6 miesiącach oczekiwań ministerstwo pracy przesłało stanowisko, iż asystenci nie znajdą się w rozporządzeniu.


 
Zamknąć słabe szkoły
 


Zamknąć słabe szkoły

Pani ministra dla Rzeczpospolitej.

Te szkoły, które nawiążą współpracę z przedsiębiorcami, rozwiną się. Otrzymają środki na stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej, atrakcyjnej dla uczniów ze względu na praktyki prowadzone bezpośrednio u pracodawcy i dającej duże szanse na odniesienie sukcesu na rynku pracy.

A co z tymi, które nie zechcą się zreformować.

Będą niekonkurencyjne, nie będą miały uczniów i będą musiały się zamknąć. Nie akceptuję sytuacji, w której szkoła istnieje dla nauczycieli, czyli np. kształci kucharzy, bo akurat taką kadrą dysponuje, mimo że rynek pracy ich nie potrzebuje.

Źródło:
Rzeczpospolita

Samorządy mają pieniądze nie tylko na podwyżki, ale i na dodatkowe etaty. Na przykład Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w 2008 r. posiadał ich 718 (średnie wynagrodzenie – 3,5 tys. zł ), w 2013 r. etatów było już 952 (średnie wynagrodzenie to 3,7 tys. zł), a w tym roku liczba pracowników przekroczyła już tysiąc osób ze średnią płacą 3,8 tys. zł. Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2008 r. zatrudniał 610 pracowników (średnie wynagrodzenie 3,8 tys. zł), w 2013 r. – 893 (4,1 tys. zł), a obecnie 905 (4,2 tys. zł).

Źródło:
Gazeta Prawna


 
POLSKA - NIEMCY 2:0
 


POLSKA - NIEMCY 2:0
POLSKA - NIEMCY 2:0


Pierwsza w historii wygrana z Niemcami.

 
Spotkanie szkoleniowe
 
Opieka


Spotkanie szkoleniowe dotyczące rekrutacji, orzecznictwa i funkcjonowania w szkole dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie i działający w jego ramach Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 zapraszają Sz.P. Pedagogów i Psychologów na spotkanie szkoleniowe dotyczące rekrutacji, orzecznictwa i funkcjonowania w szkole dzieci zagrożonych niedostosowanie społecznym.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 listopada, w budynku szkoły (aula) Kraków, ul. Lubomirskiego 21 o godzinie 12.00 (przewidywany czas zakończenia 14.00)

Konferencja jest bezpłatna. W trakcie spotkania będzie można skorzystać z konsultacji specjalistów oraz otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu szkoleniowym.

Więcej: Portal edukacyjny

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
bullet.png Jak ćwiczyć pamięć p...
bullet.png "Misja Specjalna"
bullet.png Maciek
bullet.png Kacper - chłopiec w ...
bullet.png projekt "Wolni-bez-W...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27/11/2014
27/11/2014
no i z wyrywaniem/nie wyrywniem kartek też będą zmiany
27/11/2014
będą zmiany w procedurach CKE, np. nie trzeba będzie kolorować sal
27/11/2014
Ja już zaczęłam pierniczyć na widok nowego arkusza egzaminacyjnego dla klas VI. Czego to CKE jeszcze nie wymyśli!!!
27/11/2014
I ja zaczynam Smile pierniczyć.
26/11/2014
dziękuję za pomoc Smile idę się odstresować i pierniki czas zacząć Wink
26/11/2014
http://pedagogszk...rowsta
rt=0
Tu pisaliśmy na ten temat
26/11/2014
E-papieros w gimnazjum - jak to jest? mogą palić?
26/11/2014
No takiej dużej walizki to ja nie mam.
26/11/2014
Grin
26/11/2014
Tylko moich nie zabierz przez pomyłkę Wink
26/11/2014
Już mi się nawet nie chce tego w newsach zamieszczać. Idę do kasy po swoje 5000 zł.
26/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
Wydaje mi się, że taką opinię można wydać do grudnia. Dziecko wraca do "zerówki". Tak myślę.
25/11/2014
jak wygląda ta procedura, czy dziecko uczy się do czerwca i nie dostaje promocji? pomóżcie Smile
25/11/2014
przeniesienie dziecka do zerówki. Czy poradnia musi przebadać i wydać opinię,
25/11/2014
witajcie jak to jest z tym powrotem dziecka do wych.przedszk. u mnie chodzi o 6 latka z pierwszego półrocza- teoret. ma obowiązek szkolny, jednak ewidentnie nie radzi sobie i mama złoż. wniosek o
25/11/2014
Ja mam tylko Szczęki III
25/11/2014
Ma ktoś z was filmy z serii lekcje przestrogi 3
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png zwiększenie pensum p...
bullet.png opinia ze szkoły
bullet.png wyprawka szkolna 201...
bullet.png teczka ucznia wg now...
bullet.png wniosek o zwiększeni...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1161]
bullet.png zatrudnienie peda... [464]
bullet.png śmiech to zdrowie [421]
bullet.png Prezentacja [411]
bullet.png petycja- wysyłamy... [357]


8,519,188 Unikalnych wizyt