ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 5

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 20,746
bullet.png Najnowszy użytkownik: Agnieszka_Magdalena
Ostatnie komentarze  

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
reforma
zatrudnienie
14 1 reszta
28. październik 2016 23:15
niska samoocena ucznia
opieka
74 2 marcysiaa
28. październik 2016 16:39
nauczyciel wspomagający
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
3465 89 marli61
28. październik 2016 12:32
dysleksja - jak to jest?
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
5461 134 Kazimierz
27. październik 2016 21:46
pr. multim. - dopalacze
samopomoc - proszę o..
436 8 nika1
27. październik 2016 12:15
bezpieczeńswo w sportowej s...
opieka
95 2 KatarzynkaM
27. październik 2016 10:49
poszukuję pracy - szukam pr...
różności
1098 10 dabix
25. październik 2016 10:45
uczennica ze schizofrenią
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
370 8 kaczuszka1313
25. październik 2016 08:51
upośledzonie w st. lekkim a...
dydaktyka
323 6 Tomek
24. październik 2016 20:55
dziennik
dokumentacja
24751 381 Zetka
24. październik 2016 15:21
wzory - KIPU, IPET, PDW,
dokumentacja
16199 139 reszta
24. październik 2016 08:25
zajęcia rewalidacyjne
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
22470 481 kantylena
23. październik 2016 14:17
jakie programy profilaktyczne?
szkolenia, kampanie, programy
9716 152 frau
21. październik 2016 11:54
mutyzm
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
349 7 Kazimierz
20. październik 2016 12:16
kształcenie specjalne
Problemy dziecka w szkole
2459 76 Joanna
18. październik 2016 13:25
muzyczka (i nie tylko) na s...
ani słowa o pracy
3223 88 is
09. październik 2016 11:35
respektowanie opinii
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
4753 104 Agnes
07. październik 2016 13:53
WWRD
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
3043 26 Dzwoneczek
06. październik 2016 19:32
 
Spotkanie Prezydium Rady KSOiW z Ministrem Edukacji Narodowej.
 
Różne


Spotkanie Prezydium Rady KSOiW z Ministrem Edukacji Narodowej.


Dwa dni po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady KSOIW w Warszawie, 30 września 2016 r. odbyło się w MEN pierwsze z planowanych spotkań negocjacyjnych w temacie zmian w systemie szkolnictwa. Minister Edukacji Annie Zalewskiej przedstawione zostały postulaty Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W szczególności w zakresie zmian w prawie oświatowym, siatki godzin, koniecznych działań mających na celu obronę miejsc pracy oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania zapisów zmienionego art.42 Karty Nauczyciela.
Przewodniczący Ryszard Proksa zaproponował działania w celu obrony miejsc pracy niezależnie od przyczyn ich likwidacji. Przedstawił postulaty dotyczące standardów pracy, w tym liczebności klas i warsztatu pracy nauczyciela, zaproponował wydłużenie w okresie przejściowym stanu nieczynnego do 12 mcy, przywrócenie zapisów art. 88 Karty Nauczyciela ws warunków przechodzenia na emeryturę, likwidację stanowiska asystenta zatrudnianego na podstawie Kodeksu Pracy.
Minister Anna Zalewska odnosząc się do propozycji podkreśliła, że zostaną zaproponowane konkretne formy poszerzenia kwalifikacji, finansowane ze środków na doskonalenie. Podkreśliła, że na wniosek Solidarności zostaną ujednolicone w Karcie Nauczyciela m.in. pensa pedagogów psychologów, logopedów, metodyków a co najważniejsze na każdym poziomie kształcenia będą potrzebni doradcy zawodowi i w każdej placówce mają być zatrudnieni psycholodzy i pedagodzy a to właśnie daje wielu nauczycielom szansę na pracę. W związku z licznymi interwencjami ws art.42 pani minister ponownie rozważy zmianę jego zapisów tak by był on jednoznaczny i nie pozwalał na interpretację różną od intencji ustawodawcy.

Przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa przypomniał postulat NSZZ „Solidarność” o wzroście wynagrodzeń i potrzebę zmiany definicji i składników określających poziom wynagrodzenia nauczycieli. Minister Anna Zalewska poinformowała, że ponieważ nie powstał mimo, że o to wnioskowała podstolik ds. edukacji przy Radzie Dialogu, powoła przy MEN zespół który zajmie się uporządkowaniem kwestii wynagrodzeń.
Członkowie Prezydium KSOiW postulowali zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty, związków zawodowych m.in. w zakresie opiniowania likwidacji placówek oświatowych i arkuszy organizacji pracy szkół. Poruszyli także kwestię wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół zdecydowanie niższych niż innych pracowników samorządowych wykonujących taką samą pracę, kwestię objęcia świadczeniem kompensacyjnym nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, objęcia Kartą Nauczyciela nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Minister Anna Zalewska podkreśliła , że wiele z przedstawionych propozycji wymaga dodatkowych środków finansowych a to oznacza konieczność rozmów i zgody Rządu RP. Dlatego kolejnym działaniem Prezydium zgodnie z uchwałą Rady KSOiW z 28 09. 2016 będą rozmowy z Rządem i Radą Dialogu i Komisją Krajową.

Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentowali: przewodniczący Ryszard Proksa, Henryk Ślusarski, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Lesław Ordon, Andrzej Piegutkowski.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl 
Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty
 
Opieka


Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty


KOMUNIKAT
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

odnośnie nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Małopolski Kurator Oświaty informuje, że na mocy art. 1 pkt. 5) lit. a) w zw. z art. 13 pkt. 1) Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2016.668, z dniem 1 września 2016 r. zmianie uległo brzmienie art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U.2016.1379.
Wskazana zmiana dotyczy uchylenia z dniem 1 września 2016 r. obowiązku prowadzenia w ramach zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów – zajęć opisanych w art. 42 ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj.:
a) w przypadku nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych - obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
b) w przypadku nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej - obowiązku prowadzenia zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
W związku z wyżej wskazaną nowelizacją brak jest obecnie podstawy prawnej do zobowiązywania nauczyciela do prowadzenia zajęć w godzinach dodatkowych tak, jak odbywało się to na gruncie przepisów dotychczasowych. Zgodnie z nowymi przepisami podejmowanie się przez nauczyciela prowadzenia stałych zajęć, po analizie potrzeb uczniów, jest całkowicie dobrowolne.
Wobec otrzymywania licznych sygnałów od nauczycieli co do prób narzucania im po dniu 1 września 2016 r. obowiązku prowadzenia zajęć w stałych godzinach pracy, poza wymiarem pensum określonego w umowie o pracę, Małopolski Kurator Oświaty prosi o zgłaszanie mu wszelkich takich przypadków, celem podjęcia czynności przewidzianych przepisami prawa, w tym kierowania zawiadomień do właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 281 pkt. 5) Kodeksu pracy.

Źródło: kuratorium.krakow.pl

 
ZNP protestuje
 
Różne


ZNP protestuje

Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje 10 października pikiety w 16 miastach wojewódzkich.
Związek sprzeciwia się negatywnym konsekwencjom reformy edukacji minister Anny Zalewskiej, polegającymi m.in. na likwidacji gimnazjów.

Pikiety odbędą się 10 października przed gmachami urzędów wojewódzkich. Ich organizatorami są Zarządy Okręgów ZNP.
Związek Nauczycielstwa Polskiego jest przeciwny zmianom, które - zdaniem związkowców - spowodują wyłącznie chaos organizacyjny i informacyjny.
Według ZNP, reforma ustroju szkolnego ma charakter rewolucyjny, zburzy struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych. Będzie też niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego.
Związek uważam że reforma stwarza więcej zagrożeń niż szans, grozi obniżeniem poziomu edukacji i zaprzepaszczeniem wypracowanych przez szkoły osiągnięć, a także zwolnieniami w oświacie.
- Zwracamy się do rodziców, nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ruchów społecznych oraz osób, którym leży na sercu dobro dzieci o udział w pikietach ZNP. Do nauczycieli apelujemy o solidarność zawodową. Nauczycielu, nawet jeśli pracujesz w szkole podstawowej lub liceum, przyjdź na pikietę, bo w swojej szkole to Ty będziesz musiał wziąć odpowiedzialność za chaos organizacyjny i programowy, jaki powstanie w wyniku reformy - apeluje ZNP w oficjalnym komunikacie.

www.pulshr.pl

 
Idzie nowe/stare
 
Edukacja


Idzie nowe/stare

PROPOZYCJE MEN PODDANE SZEROKIM KONSULTACJOM SPOŁECZNYM

8-letnie podstawówki, 4-letnie licea i 5-letnie technika
Znikają gimnazja, ich wygaszanie rozpocznie się w 2017 r.
Od 1 września przyszłego roku nie będzie rekrutacji do gimnazjów

PROPOZYCJE MEN PO PRZEPROWADZENIU SZEROKICH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

8-letnie podstawówki, 4-letnie licea i 5-letnie technika
Znikają gimnazja, ich wygaszanie rozpocznie się w 2017 r.
Od 1 września przyszłego roku nie będzie rekrutacji do gimnazjów


 
Apel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"
 
Różne


Apel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność"

W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w realizacji godzin dodatkowych ( art. 42.2 KN), prosimy o zgłaszanie nam sytuacji, w których bez zgody nauczyciela są przydzielane nieodpłatne godziny, wynikające z realizacji zapisów art. 42.2 KN.

Prosimy również o sprawdzenie w statutach Waszych szkół odpowiednich zapisów (czy przyznane zajęcia nie wynikają z zapisów statutowych).

Zgłoszenia prosimy kierować na nasz adres e-mail Sekcji Regionalnych: www.solidarnosc.org.pl

Niezbędne dane:

- nazwa placówki i adres,

- imię i nazwisko dyrektora,

- opis sytuacji,

- czytelny podpis osoby zgłaszającej ( jest możliwość zachowania danych personalnych osoby zgłaszającej do wyłącznej wiadomości Związku, po zastrzeżeniu przez osobę zgłaszającą).

Wszystkie nieprawidłowości związane z realizacją art. 42.2 KN będą przekazywane do właściwego Kuratora Oświaty oraz MEN.

Po rozpatrzeniu, zgłoszeń przeprowadzone zostaną kontrole w placówkach.

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność
 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
 
Różne


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

[...]
Pismem z dnia 28 kwietnia 2011 r. Wojewoda Śląski złożył skargę na wyżej opisaną uchwałę [chodzi o uchwałę Rada Miasta w Piekarach Śląskich ] wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w określonych częściach [...]
[...]
Przechodząc do oceny legalności zapisów zawartych w § 6 pkt 4, 5 i 6 uchwały, zgodnie z którym ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Piekary Śląskie na stanowiskach niewymienionych wart. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w następującej wysokości: (... )
pkt 4: nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych - 20 godzin;
pkt 5: nauczyciele prowadzący zajęcia terapeutyczne rewalidacyjno wychowawcze - 20 godzin;
pkt 6: nauczyciel przedszkola prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne -22 godziny"
przyjdzie stwierdzić, że miały one stanowić wykonanie delegacji ustawowej zawartej w regulacji przywołanego na wstępie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela. Przepis ten upoważnia organ prowadzący szkołę lub placówkę do
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół o których mowa wart. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w
formie zaocznej i w kształceniu na odległość. Przepis ten ustanawia katalog zamknięty podmiotów wobec których organ prowadzący jest uprawniony do określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin. Przy czym pierwsza jego cześć stanowiąca, że określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, w ocenie Sądu w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę należy interpretować w taki sposób, że chodzi o szkoły niewymienione w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, a nie jak czyni to zarówno
organ jak i skarżący jako rodzaje stanowisk niewymienione w ust. 3 omawianego przepisu. Zaznaczyć bowiem należy, że zgodnie z ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z normami zawartymi w tym przepisie. Przy czym normy te obejmują: zarówno stanowisko, jak i typ (rodzaj) szkoły. Natomiast ust. 7 omawianej normy odnosi się do nauczycieli szkół niewymienionych w wyżej omówionym ust. 3, a zatem nie odnosi się do stanowisk. Organ prowadzący może więc określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć tylko wyłącznie nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3. Rada natomiast w kontrolowanym zapisie, w zaskarżonej części określiła konkretne stanowiska nauczycieli, którzy zatrudnieni są w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Piekary Śląskie. Tymczasem obowiązkowy wymiar godzin tych zajęć nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Piekary Śląskie został określony w normie ustawowej i nie może być modyfikowany przez Radę. Uchwalając również omawiany § przekroczono delegację ustawową zawartą w regulacji art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty nauczyciela.
Konkludując przyjdzie stwierdzić, że skarżona w niniejszym postępowaniu uchwała, w zaskarżonym zakresie, podjęta została z rażącym naruszeniem prawa bowiem organ przekroczył delegację ustawową wynikającą z regulacji art. 42 ust. 7 w zw. z art. 91d Karty Nauczyciela. Dlatego uchwała ta w zakresie, w którym poddana została kontroli Sądu w sposób istotny narusza wyżej przywołane przepisy, czego konsekwencją jest
konieczność stwierdzenia jej nieważności na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a.


 
Kto straci pracę?
 
Edukacja


Kto straci pracę?

Z wyliczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego wynika, że etaty stracić może nawet 37 tys. nauczycieli gimnazjów, ok. 7,5 tys. dyrektorów, ok. 30 tys. pracowników administracji i obsługi. Związek sygnalizuje ponadto, że nie wiadomo, jak zostaną zagospodarowane budynki szkół gimnazjalnych, które, według Związku, kosztowały jednostki samorządu terytorialnego do tej pory ponad 130 mld zł. - To byłoby swoistym cudem ekonomicznym, gdyby likwidując 7,5 tys. zakładów pracy, nikt pracy nie stracił - uważa Broniarz.

Źródło: www.tvn24.pl
 
List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty
 
Edukacja


List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

[...]
Wśród najważniejszych decyzji porządkujących system edukacji, które będą realizowane od nowego roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m.in.: zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację sprawdzianu dla szóstoklasistów, możliwość niezależnego odwoływania się od wyników egzaminów maturalnych, usunięcie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików szkolnych czy ujednolicenie terminów organizacji roku szkolnego.
Dodatkowo od 1 września br. zlikwidowany został obowiązek realizacji tzw. „godzin karcianych” w dotychczasowej formule. Po zmianie oferta zajęć dodatkowych będzie lepiej dostosowana do faktycznych potrzeb uczniów. Jednocześnie nauczyciele nie będą już dodatkowo rejestrowali i wskazywali tych godzin w prowadzonej szkolnej dokumentacji. Działania te mają na celu ograniczenie biurokracji w szkole i rejestrowanie tylko tych zajęć, które wprost wynikają z przepisów prawa oświatowego.
[...]
W Ministerstwie Edukacji Narodowej dobiegają końca prace nad projektowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących zmian w systemie oświaty. Ich celem jest odbudowa właściwych warunków do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Chcemy, aby w połowie września projekty zostały przekazane do konsultacji społecznych. Także na tym etapie liczę na Państwa uwagi, które mogą wpłynąć na kształt nowego ustroju szkolnego.
[...]
Przeprowadzenie szkół przez proces przekształceń powierzone zostanie doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej. Dlatego w tym okresie, z mocy prawa, szkołami zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy. W przypadku zakończenia kadencji przed końcem okresu przejściowego, samorządy będą mogły przedłużyć powierzenie tej funkcji obecnemu dyrektorowi.
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach aktualnie funkcjonujących, od 1 września 2017 r. z urzędu staną się nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że np. nauczyciele gimnazjum, które zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, z urzędu staną się nauczycielami szkoły podstawowej.
Doceniając Państwa odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę wychowawczą i dydaktyczną, dostrzegam potrzebę godniejszego za nią wynagrodzenia, podjęłam działania zmierzające do budowy nowych rozwiązań finansowych w zakresie kształtowania płac nauczycielskich. Chcę, aby były one adekwatne do współczesnych warunków ekonomiczno-społecznych, a zarazem motywujące do doskonalenia warsztatu pracy na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania w szkole. Planuję wypracowanie nowych rozwiązań przy bliskiej współpracy z nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
[...]


Źródło: MEN

 
Pensum specjalistów
 


Pensum specjalistów

Pensum logopedy, psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego zostanie ustalone bezpośrednio w Karcie nauczyciela. Gminy nie będą miały już wpływu na jego wysokość.
Po ostatnim spotkaniu w MEN mamy zapewnienie pani minister, że pensum tych nauczycieli będzie zapisane bezpośrednio w ustawie i ma być ustalone na poziomie 20 do maksymalnie 24 godzin – mówi DGP Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury Forum Związków Zawodowych.

Źródło: serwisy.gazetaprawna.pl


 
Interpelacja nr 19995 pani poseł Anny Zalewskiej (rok 2013) do ministra edukacji narodowej w sprawie zmian w polskim systemie oświatowym wobec planowanych masowych zwolnień kadry pedagogicznej (24 l
 


Interpelacja nr 19995 pani poseł Anny Zalewskiej (rok 2013) do ministra edukacji narodowej w sprawie zmian w polskim systemie oświatowym wobec planowanych masowych zwolnień kadry pedagogicznej (24 lipca 2013 r)

[...] W związku z wykonywaniem mandatu poselskiego spotykam się z nauczycielami pracującymi w szkołach średnich, podstawowych oraz gimnazjach. Wyrażają oni zaniepokojenie publikowaną niedawno w mediach wypowiedzią Pani Minister edukacji narodowej dotyczącą planowanej likwidacji, wobec zjawiska niżu demograficznego, około 7 tysięcy etatów nauczycielskich i sugerowanym przekwalifikowaniem zawodowym. Takie informacje budzą poważne zaniepokojenie środowiska nauczycielskiego nie tylko perspektywą wzrostu bezrobocia, ale również wpływu tak dużej liczby zwolnień na ogólną kondycję polskiego systemu szkolnictwa, która jego zdaniem i tak jest już zła.
Nauczyciele obawiają się, że wskutek planowanej likwidacji ich miejsc pracy staną się osobami, których szanse na przekwalifikowanie zawodowe będą wyłącznie iluzoryczne. Dotyczy to w szczególności tych spośród nich, którzy legitymują się ok. 20-letnim stażem pracy, będąc ludźmi zbyt młodymi, aby skorzystać z systemu nauczycielskich świadczeń emerytalnych, a jednocześnie którym z powodu dojrzałego wieku będzie szczególnie ciężko znaleźć zatrudnienie w nowym zawodzie. Ponadto nauczyciele uskarżają się na dokonywane przez organy prowadzące poszczególne placówki oświatowe akcje reorganizacyjne ukierunkowane na łączenie poszczególnych szkół, w szczególności podstawowych z gimnazjami. Bazując na swoim doświadczeniu pedagogicznym wyrażają obawy, że skoncentrowanie w jednej placówce dzieci i młodzieży prowadzić będzie nie tylko do ˝przeludnienia˝ szkół, ale co więcej, prowadzić będzie do wzrostu zachowań agresywnych, szerzenia się w szkołach przemocy oraz innych patologicznych zjawisk (narkomania, alkoholizm). Zdaniem nauczycieli, konsekwencją tego stanu rzeczy będzie nie tylko znaczne obniżenie się poziomu nauczania, ale również pogorszenie się warunków ich pracy i bezpieczeństwa w szkołach.
[...]


 
Nowa ustawa regulująca system oświaty już za dwa tygodnie
 


Projekt za dwa tygodnie


Projekt założeń do nowelizacji ustawy o systemie oświaty zmieniającej strukturę szkolną powinien być gotowy w dwa tygodnie, następnie rozpoczną się prekonsultacje, a po nich konsultacje społeczne - zapowiedziała w środę wiceminister edukacji Teresa Wargocka.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

28/10/2016
bez opinii, ale na drodze decyzji dyrektora. za podstawę prawną niech wystarczy "dobro dziecka".
Mar
28/10/2016
Bardzo się starają, ale trochę za dużo tych języków.
Mar
28/10/2016
Uczniowie są z Ukrainy, mają godziny na naukę j. polskiego i zajęcia wyrównawcze, nauczyciela-opieku
na, ale pomimo ich postępów wspomagamy się w rozmowie j. rosyjskim Smile
Mar
28/10/2016
Dziękuję. Ale na jakiej podstawie prawnej dyrektor może oprzeć taką decyzję? Nie znalazłam informacji o takiej kompetencji dyrektora (bez opinii/orzeczenia PPP).
28/10/2016
że np. nie dają rady, bo wszystkie przedmioty mają w języku, którego dopiero się uczą i dyr. decyzją powinien zwolnić z 2 języka
28/10/2016
ale jeżeli rodzice uważają, że to będzie zbyt duże obciążenie dla dziecka niech napiszą do dyr. podanie z uzasadnieniem
28/10/2016
obcokrajowiec uczy się 2 języków
Mar
27/10/2016
Proszę o pomoc. Czy można w liceum zwolnić ucznia obcokrajowca z nauki drugiego języka obcego na wniosek jego rodziców? Poza art. 7 rozp. o ocenianiu.
25/10/2016
25/10/2016
Można próbować, ale nie godzi się w tym miejscu pisać o tych metodach szczegółowo Wink
25/10/2016
A "to" można jakoś odreagować?!?! ulewa mi się tą dobrą zmianą
25/10/2016
Mam nadzieję, że odreagowujesz poza forum Wink To oczywiście w trosce o Twoje zdrowie Smile
25/10/2016
Reszta, podejrzewam, że ta "dzielność" musi Cię dużo kosztować, bo jak mnie się na to wszystko tzw. nóż w kieszeni otwiera, to wyobrażam sobie Twoje emocje.
25/10/2016
dlatego dzielnie milczę
25/10/2016
poczynań zz'ów, braku reakcji nauczycieli itd.
25/10/2016
w moim słowniku przekleństw brakuje słów, żeby nazwać pomysł "reformy"
25/10/2016
Zetka,mam tzw.dystans do wewnątrz,
24/10/2016
Skąd ta wypowiedź prezes "że mądrzy ludzie radzą odłożenie reformy edukacji na dwa, trzy lata"??
24/10/2016
Dziękuję za odnośniki. Z tego co czytam mamy informację, że wpływowi ministrowie namawiają Prezesa na odłożenie reformy. Nic nie piszą, że Prezes rozważa ("na głos" Wink taką możliwość.
24/10/2016
Widzę, że reszta chyba zdystansowana do tej wiadomości Wink
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png reforma
bullet.png niska samoocena ucznia
bullet.png nauczyciel wspomagający
bullet.png dysleksja - jak to j...
bullet.png Ustalenie opiekuna p...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [563]
bullet.png godziny pedagoga ... [511]
bullet.png zajęcia rewalidac... [481]
bullet.png zatrudnienie peda... [470]


15,425,177 Unikalnych wizyt