ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 6

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 17,454
bullet.png Najnowszy użytkownik: Marcia19brz
Ostatnie komentarze  
Polecane strony
Ebooki

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
oświatowy przegląd prasy
różności
1354 31 elka07
21. sierpień 2014 07:54
cofnięcie promocji
prawo oświatowe
356 20 modziom
20. sierpień 2014 22:07
wyprawka szkolna 2014/2015
pomoc materialna
1143 39 Kazimierz
20. sierpień 2014 12:13
ciekawe miejsca
ani słowa o pracy
1224 49 is
20. sierpień 2014 09:48
godziny pedagoga szkolnego
zatrudnienie
18369 323 Tehane
19. sierpień 2014 20:17
Prezentacja
Kilka słów o sobie
21577 406 jadwigaszlachta
19. sierpień 2014 14:58
jakie programy profilaktyczne?
szkolenia, kampanie, programy
3670 63 bialaaaa
18. sierpień 2014 22:50
doradztwo zaw. w pensum
zatrudnienie
140 3 Kazimierz
18. sierpień 2014 16:26
Uwagi wpisywane uczniom - w...
różności
5101 108 Zetka
16. sierpień 2014 21:28
staż na dyplomowanego
awans zawodowy
597 21 reszta
11. sierpień 2014 20:25
pedagog nauczycielem etyki
dydaktyka
134 2 jolcia2
10. sierpień 2014 21:29
publikacje na stronie
samopomoc - proszę o..
113 1 Kazimierz
10. sierpień 2014 19:51
emerytura nauczyciela
różności
807 12 pat
09. sierpień 2014 19:28
Fraternizowanie się nauczyc...
wychowanie
263 6 sabmon
07. sierpień 2014 10:38
wniosek do sądu
Tematy dawno zapomniane lub zamknięte
557 12 motinta
06. sierpień 2014 21:53
 
Wybory samorządowe
 


16 LISTOPADA

WYBORY SAMORZĄDOWE


 
Wystąpienie RPO do MEN w sprawie przekazywania szkół publicznych
 
Edukacja


Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przekazywania szkół publicznych do prowadzenia przez podmioty prywatne.

Ze skarg napływających do Rzecznika wynika, że przepisy pozwalające na przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły podmiotom prywatnym coraz częściej stosowane są nie tylko w wyjątkowych sytuacjach, w których lokalna społeczność decyduje się na przejęcie od gminy prowadzenia niewielkiej szkoły, ale stają się podstawowym założeniem polityki oświatowej jednostek samorządu terytorialnego. Wynikająca z Konstytucji zasada współistnienia sektora publicznego i prywatnego w oświacie zapewnia możliwość skorzystania z placówek niepublicznych, ale gwarantuje także powszechną dostępność szkół publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, sieć szkół publicznych powinna być na tyle gęsta, by odległość miejsca zamieszkania dziecka od placówki, w której będzie realizować obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i obowiązek szkolny nie przekraczała, w zależności od klasy, trzech lub czterech kilometrów. Zastąpienie szkół publicznych niepublicznymi ogranicza powszechny dostęp do szkół, co ma znaczenie zwłaszcza dla uczniów z terenów wiejskich. Szkoły niepubliczne nie mogą zastąpić publicznych placówek oświatowych w zapewnieniu realizacji konstytucyjnego prawa do nauki. Niezależnie od związanych z tym kosztów, podstawą systemu oświaty musi pozostać odpowiednio gęsta sieć placówek publicznych. Taki model wynika z Konstytucji i nie może być zmieniony ustawą ani tym bardziej aktami prawa miejscowego. Przekazywanie podmiotom prywatnym prowadzenia szkół może łączyć się z wątpliwościami co do realizacji konstytucyjnych praw i wolności nawet, jeśli szkoła po przekazaniu kontynuuje działalność jako szkoła publiczna. Mechanizmy zawarte w Karcie Nauczyciela, w tym przede wszystkim gwarancje płacy i warunków pracy, miały zachęcać do wyboru zawodu nauczyciela w szkole publicznej najbardziej uzdolnionych absolwentów szkół wyższych oraz motywować doświadczonych pedagogów do podnoszenia kwalifikacji i do pozostania w zawodzie. W systemie oświaty funkcjonują placówki oferujące nauczycielom bardzo różne standardy pracy i płacy. Nauczyciele, którzy będą mieli możliwość wyboru miejsca pracy, będą wybierać placówki samorządowe. Rozwiązanie przedstawionego problemu nie jest łatwe. Jednak w ocenie Rzecznika obecna sytuacja wymaga pilnej interwencji prawodawczej. Obecnie obowiązujące przepisy regulujące kwestie przekazywania szkół podmiotom prywatnym zostały stworzone z myślą o wyjątkowych sytuacjach, a nie z założeniem, że to na podmiotach prywatnych spoczywać będzie ciężar zapewnienia konstytucyjnej gwarancji prawa do nauki. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Źródło: www.brpo.gov.pl


Przypomnijmy:

27 czerwca 2012 r. RPO skierował wystąpienie do resortu edukacji, w którym zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w niepokojącej sprawie przejmowanie prowadzania publicznych szkół przez szkółki komunalne. Zdaniem przedstawicieli części jednostek samorządu terytorialnego takie rozwiązanie jest zgodne z prawem.

11 lipca 2012 r. Ministerstwo udzieliło odpowiedzi podzielającej pogląd Rzecznika. Ministerstwo przypomniało, że publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, za wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich jest zadaniem własnym gminy.
Ministerstwo wskazało także na wyrok NSA z 5 grudnia 2006 r. , zgodnie z którym „przepis art. 5 ust. 5 ustawy oświatowej mówiący, że zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów należy do zadań własnych gmin należy rozumieć w sposób jednoznaczny, iż podmiotem obowiązanym do zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli jest gmina. Obowiązek gminy polegający na zakładaniu i prowadzeniu publicznych placówek oświatowych nie może być przekazany odrębnej osobie prawnej".
Zdaniem MEN, jednostki samorządu mogą współpracować z innymi podmiotami przy wykonywaniu swych zadań, ale współpraca ta nie może prowadzić do wyzbycia się przez nie odpowiedzialności za realizację obowiązkowych zadań. Ponadto, opisane na wstępie działania należałoby ocenić jako zmierzające do obejścia przepisów prawa, przede wszystkim przepisów Karty Nauczyciela, która w pełnym zakresie obowiązuje nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych prowadzonych przez j.s.t., natomiast nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. w zakresie ograniczonym.


Gmina Hanna nie prowadzi żadnej szkoły. W latach 2008 - 11 systematycznie przekazywała je fundacjom i stowarzyszeniom. Przykładowo Zespół Szkół w Hannie (podstawówka i gimnazjum), została przekazana lubelskiej fundacji Akademia Umiejętności.
Dzięki temu zabiegowi o 0,5 mln zł rocznie spadły koszty utrzymania Zespołu Szkół w Gminie Hanna (z 1,75 mln, z czego 885 tys. to subwencja oświatowa). Kwota ta zaoszczędzona została na zarobkach nauczycieli, które średnio wynosić mają 2700 zł brutto (ok. 1800 netto). Łączna zaoszczędzona kwota jest zapewne jeszcze wyższa, ponieważ np. w szkole w Dołhobrodach nauczyciele otrzymują wynagrodzenie w wysokości najniższej pensji krajowej (1600 zł brutto). Efekt ten osiągnięto dzięki zatrudnianiu nauczycieli wg kodeksu pracy, bez uwzględniania przepisów Karty Nauczyciela. W związku z tym nauczyciele zobowiązani są do ośmiogodzinnego przebywania w szkole, prócz godzin dydaktycznych wykonują też prace porządkowe, np. grabienie liści na posesji szkolnej.
Pozbycie się przez gminę obowiązku prowadzenia szkół spowodowałoby spadek subwencji oświatowej o ok 80%, zapobiegła temu zmiana rozporządzenia przez MEN, dzięki któremu gmina Hanna otrzyma subwencję na dotychczasowym poziomie.

(Tak zupełnie na marginesie, podobno wiceprezesem stowarzyszenia Akademia Umiejętności jest Elżbieta Grądecka, która w poprzedniej kadencji Grażyny Kowalik [wójt gminy Hanna] była w Hannie głównym specjalistą od funduszy unijnych i pobierała miesięczne wynagrodzenie 6 200 złotych.)

Źródło: gmina-hanna-nowy-wymiar-edukacji


W gminie Hanna (woj. Lubelskie) jej wójt Grażyna Kowalik przekazała wszystkie szkoły gminne w ręce stowarzyszeń i fundacji, wyłączając je w ten sposób z Karty nauczyciela.
Działania te wsparło Ministerstwo Edukacji, a pani Kluzik-Rostkowska, podpisała w grudniu nowelizację rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji oświatowej. Dzięki tej zmianie gmina Hanna otrzymała porównywalną pulę pieniędzy na edukację z latami ubiegłymi. Gdyby zmiana nie weszła w życie, dostałaby ok. 20 proc. tej kwoty.


Fragment wywiadu z panią minister:

Dziennik Gazeta Prawna: Samorządy decydują się na likwidację lub przekazanie szkół. Aby nie stosować karty tylko kodeks pracy. W taki sposób mogą się pozbyć niezaangażowanych nauczycieli. Mamy już przecież gminę Hanna, w których nie ma samorządowych szkół. Czy to właściwa droga?
Joanna Kluzik - Rostkowska (PO): Spotkałam się z panią wójt gminy Hanna i uważam, że zrobiła kawał dobrej roboty. [...]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna


NIEDŁUGO WYBORY SAMORZĄDOWE. MYŚLĘ, ŻE WARTO W TYM KONTEKŚCIE DOBRZE PAMIĘTAĆ KTO I CO ROBI DLA OŚWIATY i DLA NAS - NAUCZYCIELI (SZCZEGÓLNIE ZAPAMIĘTAŁBYM KWOTĘ 1600 zł BRUTTO).

NAJWYŻSZY CZAS, ŻEBYŚMY i MY (NASZE RODZINY, PRZYJACIELE I ZNAJOMI) ZROBILI PRZY URNACH WYBORCZYCH "KAWAŁ DOBREJ ROBOTY".
 
Deklaracją Wiary i Sumienia dla nauczycieli polskich wyznania rzymsko-katolickiego?
 
Wychowanie


Deklaracją Wiary i Sumienia dla nauczycieli polskich wyznania rzymsko-katolickiego?

Prawicowy bloger Janusz Górzyński, twórca strony neon24.pl. stwierdził:
"pracujemy nad Deklaracją Wiary i Sumienia dla nauczycieli polskich wyznania rzymsko-katolickiego".
Oto obszerne fragmenty wersji roboczej:

Nam – nauczycielom – powierzono czuwać nad wychowaniem i nauczaniem młodego pokolenia współczesnych Polaków, spośród których przeważająca część jest ochrzczona w Świętym Rzymskim Kościele Katolickim i przynależy do historycznego ponad Tysiącletniego katolickiego Narodu Polskiego.
Mając na względzie fakt, że Naród Polski jest narodem katolickim i stanowił przez wieki bastion obronny cywilizacji łacińskiej w Europie, a nawet był nazywany przez papieży „Obrońcą świata” – zamierzamy kontynuować tę wielką Tradycję. Takie bowiem będą Rzeczypospolite, jak dzieci i młodzieży chowanie.
Jesteśmy świadomymi łacinnikami i dlatego wyrażamy pełną wdzięczność naszym Przodkom za to, że możemy należeć do tej wspaniałej cywilizacji życia, miłości, prawdy, sprawiedliwości, miłosierdzia, dobra i piękna oraz świętości.
Deklarujemy zatem przywiązanie do tego Tysiącletniego Dziedzictwa naszej chrześcijańskiej kultury i katolickiej Ojczyzny, w której wolności zażywali wszyscy Polacy, niezależnie od swojego wyznania. Jednak pamiętamy, że gwarantem bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu była katolicka większość Narodu Polskiego, która sprawowała rządy w Polsce w imieniu całości Narodu – czyli wszystkich stanów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Historia dowiodła, że tylko wychowana przez Święty Rzymski Kościół Katolicki wspólnota wyznająca totalną etykę opartą na Dekalogu, czyli prawach miłości jest zdolna do zbudowania i obrony wielkiego państwa i Narodu. Za wszelkie odchylenia cywilizacyjne, za próby syntez z innymi cywilizacjami zapłaciliśmy w przeszłości wielką cenę w postaci utraty niepodległości, udręk niewoli, utraty mienia państwowego i prywatnego, a także życia milionów ofiarnych i niewinnych Polaków. Dlatego nigdy więcej nie możemy się zgodzić na eksperymenty wychowawcze i na sączenie jakichkolwiek herezji w Polskich szkołach. Wychowanie Polaków bez powiązań historycznych, z pominięciem polskiej kultury oraz bez Boga i Kościoła katolickiego, prowadziło zawsze do tragedii dziejowych, na które już sobie więcej nie możemy pozwolić. [...]
UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim -aktualną potrzebę przeciwstawiania się antypedagogicznym ideologiom oraz wszelkiej indoktrynacji we współczesnej „cywilizacji laickiej”, sekularnej, a nawet wrogiej Bogu i człowiekowi, której szerzenie grozi restauracją ludobójczych totalitaryzmów -potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale również wiedzy z zakresu wychowania i naucza według nauczycielskiego stanowiska Kościoła katolickiego.


janusz.neon24.pl

Stanowisko pani minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo, także nauczyciel uczący w szkole publicznej powinien w swojej pracy tę neutralność zachować, inaczej łamie prawo.

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY


Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;
kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


*podkreślenie moje


KARTA NAUCZYCIELA


Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 
Ważne dla nas
 
Różne


Ważne dla nas


10 lipca 2014 (czwartek), godz. 12:00

Wspólne posiedzenie komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Sala 14/bud. G

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druki nr 1500 i 1500-A)

- uzasadnia poseł Marzena Dorota Wróbel (Solidarna Polska)

Sprawa ujednolicenia pensum nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów szkolnych z pensum nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk nr 1501)

- uzasadnia poseł Mariusz Orion Jędrysek (PiS)

Sprawa wydłużenia stażu w awansie zawodowym o okres trwających ponad rok nieobecności z powodu skorzystania przez nauczyciela z przysługujących mu urlopów i dni wolnych z tytułu macierzyństwa lub opieki nad dzieckiem.

------------------------------------------------------------------


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (transmisja TV)


KONIECZNIE OGLĄDNIJCIE !!!

Zwróćcie szczególnie uwagę na to, w jaki sposób pani Lidia Krajewska (PO), zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu po pierwszym czytaniu.
Krótko mówiąc, zgłosiła wniosek i nie uznała za stosowne w ogóle się na ten temat wypowiedzieć choćby w kilku zdaniach.
Wygląda to tak. Mamy większość - nie ma sensu dyskutować. NIE - BO NIE - BO TAK NAM SIĘ PODOBA - BO MAMY WIĘKSZOŚĆ. BO (cytując Bogusława Lindę z "Psów") NIE CHCE MI SIĘ Z WAMI GADAĆ. Arogancja i buta. Buta i arogancja - ale to już chyba wiemy.


PS

Najbardziej podobał mi się kierunek rozumowania pana wiceministra (podpierał się tu z resztą - o czym wspomniał - badaniami przeprowadzonymi przez nasz portal).
Wymowa była mniej więcej taka: nie ma sensu zmieniać prawa, bo niesprawiedliwość dotyczy tylko niewielkiej części nauczycieli - specjalistów. WSPANIALE, BRAWO. SUPER ROZUMOWANIE. 
Egzaminy 2015
 
Edukacja


Egzaminy 2015


Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie 1 kwietnia, egzamin gimnazjalny - w dniach 21-23 kwietnia, matury rozpoczną się 4 maja - Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła w czwartek terminy przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015.
Sprawdzian dla szóstoklasistów przeprowadzony będzie 1 kwietnia. O godz. 9.00 uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego i matematyki, o godzinie 11.45 - do egzaminu z języka obcego.
Egzamin gimnazjalny przeprowadzony będzie w dniach 21-23 kwietnia. 21 kwietnia będzie egzamin z wiedzy humanistycznej (o godz. 9.00 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, o 11.00 - z języka polskiego); 22 kwietnia - egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (o 9.00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych, o 11.00 - z matematyki); 23 kwietnia - egzamin z języka obcego nowożytnego (o 9.00 - na poziomie podstawowym, o 11.00 - na poziomie rozszerzonym).
Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 1 czerwca. Dodatkowy egzamin gimnazjalny odbędzie w dniach 1-3 czerwca.
Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 22 maja, ustnych do 29 maja (od 4 do 29 maja będą egzaminy ustne z języków obcych, od 11 do 23 maja - ustne z języka polskiego i języków mniejszości narodowych).

Źródło: PAP
 
Wycofane maluchy
 
Edukacja


Wycofane maluchy


4 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące odraczania obowiązku szkolnego. Pozostałe zapisy noweli ustawy o systemie oświaty m.in. dotyczące asystentów nauczycieli wejdą w życie 1 września 2014 r.
Rodzice będą mogli teraz - na podstawie opinii psychologa - cofnąć dziecko do zerówki, nawet gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Będą mogli to zrobić do 31 grudnia.
Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z nowelą o odroczeniu będzie przesądzała sama opinia psychologa i wola rodziców.


 
Wyprawka szkolna 2014/2015
 
Opieka


Wyprawka szkolna 2014/2015


Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Źródło: MEN


 
Dla przypomnienia
 
Różne


Dla przypomnienia


Zmasowana akcja internautów związanych z naszą stroną spowodowała, że wszystkie związki zawodowe, Rzecznik Praw Obywatelskich, liczni posłowie z wszystkich opcji politycznych, a także niektóre kluby parlamentarne, zainteresowały się problemem pensum nauczycieli - specjalistów, zwiększanego od jakiegoś czasu przez samorządy w sposób dowolny - nawet do 40 godzin - i bez przyjęcia jakichkolwiek kryteriów, zgodnie z którymi pensum to miałoby być zwiększane. Akcja zaowocowała między innymi wieloma interpelacjami i zapytaniami poselskimi, petycjami i listami otwartymi kierowanymi przez związki zawodowe do MEN. Pojawił się również projekt nowelizacji Karty Nauczyciela wniesiony do Sejmu przez posłów Solidarnej Polski. Według projektu pensum miałoby wynosić:
- 30 godzin dla nauczycieli bibliotekarzy;
- 20 godzin dla pedagogów i psychologów szkolnych;
- 20 godzin dla nauczycieli w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.


Interpelacja nr 17062

W sprawie uregulowania wymiaru pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych w ustawie Karta Nauczyciela na poziomie norm obowiązujących takich samych specjalistów, zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zgłaszający Aleksandra Trybuś
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 04-04-2013

Interpelacja nr 17011

W sprawie systemu wynagradzania pedagogów szkolnych

Zgłaszający Iwona Kozłowska
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 04-04-2013

Interpelacja nr 17007

W sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych oraz określenia go na poziomie norm ustalonych dla takich samych specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zgłaszający Wojciech Penkalski
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 03-04-2013

Interpelacja nr 16882

W sprawie zrównania pensum pedagogów szkolnych i specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Zgłaszający Krystyna Łybacka
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 02-04-2013

Interpelacja nr 17108

W sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych

Zgłaszający Elżbieta Gapińska
Zofia Ławrynowicz
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 05-04-2013

Interpelacja nr 17322

W sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych

Zgłaszający Kazimierz Moskal
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 17-04-2013

Interpelacja nr 17485
W sprawie wymiaru czasu pracy pedagogów szkolnych

Zgłaszający Artur Ostrowski
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 19-04-2013

Zapytanie nr 4449
W sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych

Zgłaszający Joanna Fabisiak
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 14-05-2013

Interpelacja nr 18098
w sprawie ujednolicenia pensum pedagogów i innych specjalistów szkolnych

Zgłaszający Izabela Kloc
Adresat minister edukacji narodowej
Data wpływu 20-05-2013 
"Sprytna" pani wójt
 
Różne


"Sprytna" pani wójt

W gminie Hanna (woj. Lubelskie) jej wójt Grażyna Kowalik przekazała wszystkie szkoły gminne w ręce stowarzyszeń i fundacji, wyłączając je w ten sposób z Karty nauczyciela.
Działania te wsparło Ministerstwo Edukacji, a pani Kluzik-Rostkowska, podpisała w grudniu nowelizację rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji oświatowej. Dzięki tej zmianie gmina Hanna otrzymała porównywalną pulę pieniędzy na edukację z latami ubiegłymi. Gdyby zmiana nie weszła w życie, dostałaby ok. 20 proc. tej kwoty.
Pani wójt twierdzi, że uchroniła kilka małych szkół przed zamknięciem i uratowała ok. 80 proc. nauczycieli przed utratą pracy, a dzięki zaoszczędzonym pieniądzom wprowadziła na terenie swojej gminy system darmowej opieki przedszkolnej.
Szkoda tylko, że pani wójt nie dodaje, że nauczyciele zatrudnieni "u niej" na kodeks pracy zarabiają 2600 zł brutto. Czyli pewnie jakieś 1700 zł "na rękę". No, żyć nie umierać. Prawdziwe nauczycielskie Eldorado.

Posłowie Twojego Ruchu oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej skierowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowelizacji rozporządzenia z konstytucją oraz ustawą o dochodach samorządu. Zdaniem posłów minister edukacji nie miał delegacji ustawowej do podpisania takiego rozporządzenia.

 
Stypendium szkolne. Przyjmowanie wniosków, rozliczanie
 
Opieka


Stypendium szkolne. Przyjmowanie wniosków, rozliczanie

Kończymy nasze kolejne badania. Wzięło w nich udział 277 pedagogów. Oto wyniki:

 
Etyka w szkole
 
Edukacja


Etyka w szkole

W szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia z etyki może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia wyższe w zakresie filozofii lub etyki, lub ukończył inne studia wyższe i studia podyplomowe w tym zakresie i posiada przygotowanie pedagogiczne.
Możliwe jest również - na podstawie ww. przepisów - powierzenie prowadzenia zajęć z etyki nauczycielowi, który ukończył studia wyższe w innym zakresie niż filozofia/etyka, jeśli ich program obejmował treści nauczanego w szkole przedmiotu etyka, w zakresie wynikającym z podstawy programowej przedmiotu, określone dla danego etapu edukacyjnego.
Decyzje w zakresie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć, podejmuje dyrektor, który stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
Dyrektor szkoły, oceniając kwalifikacje nauczyciela do nauczania przedmiotu etyka, uwzględnia zakres treści nauczania wynikający z podstawy programowej tego przedmiotu.
Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki.

Źródło: MEN

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
bullet.png "Misja Specjalna"
bullet.png Maciek
bullet.png Kacper - chłopiec w ...
bullet.png projekt "Wolni-bez-W...
bullet.png "Zdrowie psychiczne-...
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

21/08/2014
Dzień dobry kochani Smile Jak zwykle chcę prosić o Waszą pomoc Wink Czy moglibyście polecić mi jakąś dobrą teczkę pedagoga- materiały do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
21/08/2014
Ciekawie zapowiada się Google Classroom z podanego niżej linku. Korzystam z LMS na swoim serwerze ale responsywność jest średnia.
20/08/2014
Wy tam w "goście online"...
20/08/2014
halo!!!! co robicie??
19/08/2014
19/08/2014
ewka_jo - jestem pełna podziwu, 35 lat pracy w oświacie: chapeau bas Smile
19/08/2014
albo pogoda albo dużo złych emocji, bo mam wrażenie, że porąbałam pół puszczy amazońskiej Smile
19/08/2014
żeby nie pluć jadem poszłam rąbać drewno do kominka... pracę tę od dziś będę nazywać "mam wrażenie" Smile
19/08/2014
w "siatkę"
is
19/08/2014
A w co grali?
18/08/2014
Wreszcie (ostatni raz w 2011). Ja przez ten sport coraz grubsza jestem. Codziennie transmisje i to kilkugodzinne Grin
18/08/2014
oj tam oj tam ... a Polacy właśnie wygrali z Rosjanami Smile
18/08/2014
ja tam "jubileuszówki" nie dożyję - 3 lata to szmat czasu...
18/08/2014
a ja odbieram jubileuszowe za 35 lat pracy, wiec chce mi się iść do pracy. Sama nie wiem jak udało mi się tyle przepracować.
18/08/2014
powrót - na luz? nevernigdy! zamierzam się tarzać w rozpaczy...
18/08/2014
Z radości jutro umyję wszystkie okna Grin
18/08/2014
Jeszcze tylko 10 miesięcy i znowu wakacje!!!
18/08/2014
Okropnie coś wisielcze nastroje. Dajcie trochę na luz Smile
18/08/2014
A ja wracam do pracy po rocznym urlopie zdrowotnym,masakra
Sad
18/08/2014
Ja pracuję w zawodzie dopiero 5 lat i powiem szczerze, że też mi się nie chce. Kiedy zaczynałam pracę nie byłam świadoma, że w szkole od dziecka ważniejsze jest to, aby "w papierach się zgadzało&
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png oświatowy przegląd p...
bullet.png cofnięcie promocji
bullet.png wyprawka szkolna 201...
bullet.png ciekawe miejsca
bullet.png godziny pedagoga szk...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1161]
bullet.png zatrudnienie peda... [464]
bullet.png śmiech to zdrowie [411]
bullet.png Prezentacja [406]
bullet.png petycja- wysyłamy... [357]


7,817,237 Unikalnych wizyt