ISSN 2081 - 6375
 
 
 
Nawigacja
bullet.png Strona główna
bullet.png Charakterystyka zawodu
bullet.png Warunki zatrudnienia
bullet.png Wymagane kwalifikacje
bullet.png Dokumentacja
bullet.png Awans zawodowy
bullet.png Pomoc materialna
bullet.png Pomoc psych-ped.
bullet.png Diagnoza
bullet.png Dostosowanie wymagań
bullet.png Problemy w nauce-ćwiczenia
bullet.png Sprawdzian/egzamin
bullet.png Odpowiedzialność nieletnich
bullet.png Placówki specjalistyczne
bullet.png Książki
bullet.png Inne

bullet.png Artykuły i scenariusze zajęć
bullet.png News
bullet.png Linki
bullet.png Forum
bullet.png Pliki do pobrania
bullet.png Akty prawne

bullet.png Szukaj
bullet.png Kontakt

Aktualnie online
bullet.png Gości online: 5

bullet.png Użytkowników online: 0

bullet.png Łącznie użytkowników: 20,091
bullet.png Najnowszy użytkownik: paulinasoad
Ostatnie komentarze  
name
link

Zapraszam do współtworzenia strony. Do dodawania newsów, linków, artykułów i scenariuszy ( po zalogowaniu, zakładki: dodaj link, dodaj artykuł lub scenariusz, dodaj newsa ) oraz do odpowiedzi na pytania pojawiające się na forum.

FORUM DLA RODZICÓW

Zachęcam do polubienia nas na facebook'u

Ostatnio poruszane tematy
  Temat Obejrzeń Odpowiedzi Ostatni post
nauczanie indywidualne
dydaktyka
4367 111 Zetka
29. kwiecień 2016 09:13
obowiązek szkolny - pismo d...
dokumentacja
5049 128 Zetka
29. kwiecień 2016 09:03
Prezentacja
Kilka słów o sobie
23874 439 joe77
28. kwiecień 2016 14:34
coś optymistycznego
różności
399 5 is
28. kwiecień 2016 14:32
petycja- wysyłamy od ponied...
zatrudnienie
25337 529 Majka123
28. kwiecień 2016 14:03
zagr. niedost. społ. - orze...
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
2216 56 Kazimierz
26. kwiecień 2016 10:52
Od głównego administratora
sprawy techniczne i formalne
14288 370 Kazimierz
24. kwiecień 2016 16:46
dziennik
dokumentacja
22704 371 Ewa1444
24. kwiecień 2016 09:52
respektowanie opinii
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
3670 85 Zetka
22. kwiecień 2016 08:13
dobra książka/nowa książka
literatura
4014 59 jolap
20. kwiecień 2016 19:36
znieważenie nauczyciela.
wychowanie
2016 45 basilka
19. kwiecień 2016 22:09
godziny pedagoga szkolnego
zatrudnienie
26496 428 reszta
19. kwiecień 2016 19:45
praca licencjacka o pedagogu
Tematy dawno zapomniane lub zamknięte
256 7 luagat
19. kwiecień 2016 18:51
oświatowy przegląd prasy
różności
2979 59 elka07
19. kwiecień 2016 18:43
 
ZNP prosi prezydenta o zawetowanie nowelizacji Karty
 
Różne


ZNP prosi prezydenta o zawetowanie nowelizacji Karty

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 marca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, która dotyczy likwidacji tzw. godzin karcianych.[...]
Nowe brzmienie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela spowoduje dowolność przyznawania przez dyrektora szkoły poszczególnym nauczycielom liczby godzin zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wykraczającej poza obowiązujące ich ustawowe pensum. Przyjęta w takim kształcie nowelizacja może prowadzić do nierównomiernego rozłożenia obowiązku pracy wśród nauczycieli, a w konsekwencji do przekraczania tygodniowej normy czasu pracy. Nie wyeliminuje też nieprawidłowości dotyczących zastępowania nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nauczycielami realizującymi inne zadania.[...]

Źródło: www.znp.edu.pl

 
Apel Prezydium KSOiW NSZZ "Solidarność" do struktur Związku
 
Różne


Apel Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” do struktur Związku

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich oświatowych struktur Związku o przekazywanie udokumentowanych informacji dotyczących zamiaru zmuszania nauczycieli do prowadzenia dodatkowych, niepłatnych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach znowelizowanego art. 42 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.
Niektóre samorządy oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych bezprawnie, nadinterpretując likwidację tzw. godzin karcianych od 1 września 2016 roku, przewidują w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 nieodpłatne godziny pracy nauczycieli np. w świetlicach szkolnych, opieki w czasie wycieczek i imprez szkolnych, opieki podczas dowozów dzieci do szkół czy prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Aby w zarodku uciąć takie działania, chcemy jak najszybciej przedstawić minister edukacji narodowej dowody takich praktyk. Mogą to być projekty arkuszy organizacyjnych, standardy czy założenia do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół, dodatkowe umowy z nauczycielami lub uchwały i zarządzenia władz samorządowych.
Wszystkie informacje na powyższy temat prosimy niezwłocznie przekazywać do biura KSOiW mailem edukacja@solidarnosc.org.pl lub listownie.
Nie pozwólmy na bezprawne zwiększanie naszego czasu pracy i zwalnianie nauczycieli poprzez likwidację etatów.

W imieniu Prezydium:

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”


Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 
Jakie będzie stanowisko MEN?
 
Różne


Jakie będzie stanowisko MEN?

Przepisy jeszcze nie obowiązują, a samorząd w Wolbromiu już podejmuje decyzje o tym, aby rozliczać nauczycieli z 40 godzin pracy, i wymusza na dyrektorze coroczną informację o sposobie realizacji innych zajęć i czynności wynikających ze statutu – oburza się Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jego zdaniem to przymiarka to tego, aby nauczyciele nadal musieli za darmo prowadzić koła zainteresowań, a nawet dodatkowe zajęcia lekcyjne.

[...]Takie polecenia przekazują dyrektorom placówek oświatowych także inne jednostki samorządowe. – Sami dyrektorzy chcą wiedzieć, jakie oczekiwania wobec nich ma organ prowadzący. Dlatego wytyczne są przez samorząd przygotowywane – tłumaczy Mariusz Krystian, wójt Spytkowic.
[...]Samo ministerstwo podkreśla, że nauczyciele mają 40 godzin pracy. Skoro nie otrzymamy dodatkowych pieniędzy na rekompensatę za likwidację godzin karcianych, to będziemy wysyłać nauczycieli do dodatkowej pracy nauczycieli w ramach tych 40 godzin pracy – nie kryje Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, wójt gminy Repki. (Czy to ta pani nagrodzona przez poprzednie władze za - mówiąc delikatnie - naginanie prawa? Chyba ta).

Źródło: Gazeta Prawna


Poczytajmy to:

I

Organ prowadzący nie ma uprawnień do ustalania wytycznych dotyczących wewnętrznej organizacji pracy szkoły, nie może wydawać zarządzeń dotyczących sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych czy zatrudniania nauczycieli i innych pracowników.
Potwierdziło to szereg wyroków sądowych w tym wyrok WSA w Rzeszowie z dn. 20.12.2012 r. (II SA/Rz 1145/12).
Kompetencje organu prowadzącego nie obejmują uprawnienia do wydawania aktów prawnych określających kwestie organizacji szkoły, nawet jeżeli w określonych przypadkach pewne wprowadzane w nich rozwiązania mogłyby dla gminy być korzystne, gdyż ustalanie wytycznych w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły.
Uprawnienia te, na zasadzie wyłączności kompetencji, wynikają wprost z art. 39 ust. 11 pkt 1 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Autonomiczną pozycję dyrektora potwierdza też art. 7 Karty Nauczyciela, który stanowi, że: szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Zakaz ingerencji organu prowadzącego w kompetencje dyrektora wynika też, zdaniem WSA, z art. 34b ustawy o systemie oświaty.

II

W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel nie tylko realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ale również wykonuje inne czynności.
Ewidencja czasu pracy (zajęć wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych) nauczycieli dokonywana jest przede wszystkim na podstawie dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć (art. 42 ust. 7a pkt 1 KN). Poza zakresem tej dokumentacji pozostają jednak pewne czynności, w szczególności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, które nie mogą być przez nauczyciela udokumentowane.
Oznacza to, iż brak jest prawnej możliwości pełnego rozliczenia nauczyciela z 40-godzinnego tygodnia pracy.
Główny Inspektora Pracy z dnia 28 lipca 1998 r. (sygn. GNP/118/0712-13/98) w piśmie skierowanym do MEN W stwierdził, że nie jest możliwe ścisłe rozliczanie nauczycieli z 40 godzinnego tygodnia pracy, ani wprowadzanie ewidencji czasu pracy na zasadach ogólnych.
W podobnej sprawie wypowiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 5 lipca 2005 r. (wyrok WSA z dnia 5 lipca 2005 r. III SA/Kr 335/05, Lex nr 879340). Sąd stwierdził, że art. 42 KN w sposób wyczerpujący i zamknięty reguluje czas pracy nauczyciela. Świadczy o tym redakcja art. 42 ust. 2 KN, gdzie dokonano zamkniętego, (a nie - przykładowego) podziału obowiązków nauczyciela na trzy grupy, bez odsyłania do innych uregulowań. Milczenie ustawy na temat ewidencjonowania czasu pracy koniecznego na zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 pkt 3 KN) należy traktować jako świadomy wybór ustawodawcy, aby nie wprowadzać ewidencji czasu wykonania tej grupy obowiązków.
W związku z tym skoro art. 42 ust. 7a KN ustala, że zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych, to należy konsekwentnie przyjąć, że gdyby ustawodawca chciał uregulować ewidencjonowanie obowiązków wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 3 KN to uregulowałby to wprost w ustawie, bądź delegował kompetencję do wydania stosownych przepisów na rzecz innego organu publicznego. Milczenie w sprawie ewidencjonowania czasu poświęconego na wykonanie pozostałej grupy obowiązków należy interpretować jako zakaz wprowadzania w tym zakresie dodatkowych obowiązków. Taki sposób interpretacji jest bezpośrednią konsekwencją negatywnego domniemania kompetencji władczych, płynącego z zasady praworządności.
Ponadto należy stwierdzić, że art. 91d KN wyraźnie zakreśla zakres kompetencyjny organu prowadzącego szkołę. W przepisie tym wskazane zostały organy samorządu terytorialnego i konkretne normy kompetencyjne, jakie im przysługują w zakresie określonym pragmatyką nauczycielską. Wśród wskazanych norm brak jest podstawy prawnej do wydawania przez którykolwiek z organów samorządu terytorialnego zobowiązań dotyczących ewidencjonowania czasu pracy. [...]
Należy zauważyć, że bezprawne zobowiązanie nauczycieli do obecności w szkole w zakresie 40 godzin tygodniowo, praktycznie w każdym przypadku będzie prowadziło do przekroczenia tygodniowego wymiaru czasu pracy. Nauczyciel będzie mógł bowiem stosunkowo łatwo wykazać, że również w domu wykonywał czynności związane z samokształceniem się i doskonaleniem zawodowym. Stąd po jego stronie powstanie roszczenie o wypłatę wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, na podstawie art. 1511 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) co dodatkowo obciąży budżet organu prowadzącego szkołę.
 
Trenuję-Pomagam
 
Opieka


Trenuję-Pomagam

Dzień dobry,

reprezentuję Fundacje Trenuję-Pomagam. Chciałbym na wstępie nakreślić w kilku słowach jaka jest misja naszej fundacji i jakie cele pragniemy realizować, oraz komu chcemy pomagać.
Pragniemy pomagać najbardziej potrzebującym dzieciom, dlatego zawsze przed udzieleniem pomocy dokonujemy analizy sytuacji, w jakiej znajduje się dana osoba. Nie możemy pomóc każdemu, zatem chcemy wspierać przede wszystkim tych, dla których nasze działanie może okazać się jedyną deską ratunku lub szansą na realizację marzeń.
Oprócz pomocy związanej ze wsparciem finansowym prowadzimy szereg działań mających na celu promowanie aktywności fizycznej, np: zakup potrzebnego sprzętu sportowego, ufundowanie treningów ze sportu który dane dziecko kocha, ufundowanie wyjazdu na obóz sportowy i wiele innych działań.
Jeśli znają Państwo takie dzieci, lub mają styczność z takimi w Państwa placówce to bardzo proszę o kontakt. Chcielibyśmy nawiązać współpracę i pomóc jak największej ilości dzieci.
Bardzo bym prosił o odpowiedź na tego maila (piotr@trenujepomagam.pl), lub bezpośredni kontakt telefoniczny z Sandrą Szychowską tel - 661 893 709

Z góry bardzo dziękuję!

Pozdrawiam,

Piotr Sibiga
Dział organizacji
Fundacja TRENUJĘ-POMAGAM
trenujepomagam.pl

 
Opieka nad dzieckiem (własnym)
 
Różne


Opieka nad dzieckiem (własnym)

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.
O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.
Nauczyciel ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy, a ten, który zdecyduje się wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, powinien być rozliczany z wykorzystanych godzin w odniesieniu do ośmiogodzinnego, dobowego wymiaru czasu pracy, bez względu na liczbę przydzielonych w planie zajęć w konkretnym dniu.
Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.
Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy pracuje tygodniowo do 40 godzin. Dobowy wymiar czasu pracy nauczyciela wynosi do 8 godzin.

Źródło: MEN


 
Zamieni stryjek siekierkę na kijek?
 
Edukacja


Zamieni stryjek siekierkę na kijek?

Likwidacja tzw. godzin karcianych od 1 września 2016 r. jest jedną z ważniejszych propozycji zmian do Karty Nauczyciela. Obecnie każdy nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum musi poświęcić dwie godziny w tygodniu na zajęcia pozalekcyjne, natomiast nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej – jedną godzinę. Po zmianach nauczyciele mogliby prowadzić zajęcia pozalekcyjne, odpowiednie do potrzeb i zainteresowań uczniów, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły.

Źródło:Sejm

Timeo Danaos et dona ferentes :)
 
Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
 
Edukacja


Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu
ustawy o zmianie ustawy/obszerne fragmenty/


Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 8 stycznia 2016 r.

Krajowa Sekcja rozumie, że w projektowanej ustawie mają być wprowadzone zmiany w Karcie Nauczyciela, które zostały uznane za najpilniejsze – co przede wszystkim dotyczy zapowiedzianej w programie rządu likwidacji tzw. godzin karcianych – mając jednocześnie świadomość, że w całej Karcie Nauczyciela potrzebne są szerokie zmiany, które jednak wymagają wszechstronnego przygotowania w dłuższym okresie.
W powszechnej opinii środowiska nauczycielskiego i związkowego pozytywna i bardzo potrzebna jest likwidacja godzin karcianych, które są błędnym tworem legislacyjnym, niemieszczącym się w systemie czasu pracy nauczyciela, stwarzającym wynikające stąd nieustanne trudności interpretacyjne do czasu obecnego, o czym wielokrotnie pisaliśmy, m.in. w „Przeglądzie Oświatowym”. W związku z tym za pozytywne uznajemy przygotowywane zmiany w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.
Jednakże proponowana formuła tego przepisu i powrót do jego brzmienia nadanego ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179, poz. 1845) w zmodyfikowanym redakcyjnie brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 1 z 2009 r., poz. 1), nie rozwiązuje jeszcze problemu i zdaniem bardzo wielu nauczycieli, a także KSOiW, nie jest wystarczająca. Dlatego pozostawienie w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN członu „w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów” jest odbierane jako swoista alternatywa dla rozwiązania obecnego, niekorzystna dla nauczycieli – nie wyklucza bowiem organizowania niepłatnych zajęć w ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień. Wyrażamy obawę, że będą one realizowane na podobnych zasadach, a nawet w zwiększonej liczbie, jak dotychczas z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, tylko bez konieczności obowiązkowego rejestrowania i rozliczania tych godzin.
Przypominamy, że przed wprowadzeniem „godzin karcianych” Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wprowadzało 12 godzin do dyspozycji dyrektora na każdy oddział w I etapie edukacyjnym i odpowiednio 9 godzin w II etapie edukacyjnym oraz 6 godzin w III etapie. Godziny te pozwalały na organizację dodatkowych obowiązkowych zajęć z różnych przedmiotów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych czy kół zainteresowań, zajęć SKS, chóru, itp. Rozporządzenie z 23 marca 2009 r. zmniejszyło znacząco liczbę tych godzin, a Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych praktycznie je wyeliminowało.
Dlatego KSOiW NSZZ „Solidarność” proponuje i uznaje za bardzo ważne dalsze skrócenie przedstawionej w projekcie treści art. 42 ust. 2 pkt 2 i pominięcie w niej przytoczonego wyżej członu oraz powrót do pierwotnej treści tego przepisu, nadanej ustawą z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 87, poz. 396) w nowym na ten okres układzie. W takiej wersji zmieniony art. 42 ust. 2 pkt 2 KN otrzymałby brzmienie:
„2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.”
Proponowana przez nas podstawa wyjściowa pozwoli na uniknięcie ciągłych niejasności, nierozróżniania zajęć dydaktycznych od wychowawczych i opiekuńczych, dowolnego organizowania nieodpłatnych zajęć w ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień, w skutek czego wynikają częste spory i nieporozumienia – z czym nie mógł sobie poradzić sam ustawodawca, zmieniając tak często treść art. 42 ust. 2 pkt 2, przez dodawanie w nim lub odejmowanie kolejnych członów.

Samo jednak proponowane wyżej skrócenie tego przepisu nie byłoby wystarczające.
Istniałaby potrzeba bliższego dookreślenia pojęcia „inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły” w ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin tygodniowo, co mogłoby nastąpić w pozaustawowym akcie prawnym, wydanym z odesłania ustawowego, a przede wszystkim w statucie szkoły lub placówki przez określenie w nim zakresu zadań i obowiązków nauczyciela. Tym bardziej, że chodzi tu o czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, które powinny być określone w statucie. Przykładowy wykaz innych zadań i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nadesłał jeden z nauczycieli. W swoich uwagach do projektowanej ustawy określa inne zadania i czynności, które należą do nauczyciela:
przygotowanie uroczystości szkolnych, imprez środowiskowych, promujących szkołę – jak dzień otwarty, wycieczki szkolne klasowe i przedmiotowe, konkursy i zawody sportowe, prowadzenie zebrań i konsultacji z rodzicami, udział w konferencjach klasyfikacyjnych, plenarnych, szkoleniowych.
Krajowa Sekcja uznaje ten wykaz za trafny i uzasadniony, przy czym nie musi być to zamknięty katalog. W związku z tym art. 42 ust. 2 pkt 2 KN w ostatecznej wersji otrzymałby brzmienie:
2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, określone w statucie szkoły
albo alternatywnie
2) inne czynności określone w statucie szkoły
co oznacza to samo, lecz bez tautologii.
Poniżej przedkładamy ewolucję i funkcjonowanie art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, poczynając od nadania temu przepisowi nowej formuły w przytoczonej wyżej ustawie z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
1. Według tej formuły art. 42 ust. 2 pkt 2 KN otrzymał brzmienie: „2. inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły”.
2. Ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 137, poz. 1304) art. 42 ust. 2 pkt 2 została nadana treść: „inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów”. Obowiązywanie przepisu w tym brzmieniu trwało niewiele ponad rok – od. 21.08.2003 r. do 31.08.2004 r.
3. W przywołanej wyżej ustawie z dnia 15 lipca 2004 r. w art. 42 ust. 2 pkt 2 zostało usunięte z przepisu określenie „zajęć edukacyjnych”, a poza tym po niewielkiej modyfikacji otrzymał on brzmienie: „inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowania uczniów”, co miało istotne znaczenie dla jego dalszego stosowania i interpretacji.
Pomimo tego, że ustawodawca w noweli z dnia 15 lipca 2004 r. przez odjęcie zwrotu „zajęć edukacyjnych” dodał wyraźny sygnał, że w zmienianym art. 42 ust. 2 pkt 2 KN przy określeniu „inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły” należy rozumieć jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Poprzednie sformułowania o zajęciach także edukacyjnych nie poszło w zapomnienie i w praktyce dyrektorzy szkół, często naruszając, naginając bądź nadużywając nowego przepisu, nakazywali nauczycielom wykonywanie także zajęć edukacyjnych poza obowiązującym ich tygodniowym wymiarem godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień, aż do czasu wprowadzenia godzin karcianych w 2009 r.
4. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 1 z 2009 r., poz.1) została podtrzymana treść art. 42 ust. 2 pkt 2 KN wprowadzona ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. w zmienionej nieco redakcji i dopisano tam postanowienia dotyczące wprowadzonych godzin karcianych.
W przedstawionym do zaopiniowania projekcie, z tekstu wprowadzonego ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. usunięto jedynie postanowienie dotyczące wprowadzonych tą ustawą godzin karcianych. Przy pozostawieniu omawianego przepisu w brzmieniu przedstawionym w projekcie, rezultat jego zmiany i likwidacji godzin karcianych będzie taki, jak to już zapowiedział wiceprezydent jednego z dużych miast, odpowiedzialny za sprawy oświaty, na naradzie podległych mu dyrektorów szkół w dniu 1 lutego 2016 r., że „miasto nie zrezygnuje z godzin karcianych, tylko zleci dyrektorom wykonywanie podobnych zajęć przez nauczycieli w ramach 40 godzin tygodnia pracy”.
Z uwagi na powyższe prosimy o wnikliwe przeanalizowanie naszych uwag i wniosków oraz oczekujemy informacji o sposobie ich rozpatrzenia. 
20 000
 
Różne

Dzisiaj zarejestrował się na naszej stronie 20 000 użytkownik.


10.07.2008 - zarejestrowany 1 użytkownik

Po 329 dniach - 1000 zarejestrowanych użytkowników

Po 132 dniach - 2000 zarejestrowanych użytkowników

Po 145 dniach - 3000 zarejestrowanych użytkowników

Po 171 dniach - 4000 zarejestrowanych użytkowników

Po   92 dniach - 5000 zarejestrowanych użytkowników

Po 118 dniach - 6000 zarejestrowanych użytkowników

Po   75 dniach - 7000 zarejestrowanych użytkowników

Po   91 dniach - 8000 zarejestrowanych użytkowników

Po   21 dniach - 9000 zarejestrowanych użytkowników

Po   39 dniach - 10000 zarejestrowanych użytkowników

Po   72 dniach - 11000 zarejestrowanych użytkowników

Po   65 dniach - 12000 zarejestrowanych użytkowników

Po   82 dniach - 13000 zarejestrowanych użytkowników

Po   92 dniach - 14000 zarejestrowanych użytkowników

Po   73 dniach - 15000 zarejestrowanych użytkowników

Po   220 dniach - 16000 zarejestrowanych użytkowników

Po   229 dniach - 17000 zarejestrowanych użytkowników

Po   260 dniach - 18000 zarejestrowanych użytkowników

Po   299 dniach - 19000 zarejestrowanych użytkowników

Po  195 dniach - 20000 zarejestrowanych użytkowników

 
I po "karciankach"
 
Edukacja


I po "karciankach"

Sejmowe komisje: edukacji, nauki i młodzieży oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej opowiedziały się za likwidacją tzw. godzin karcianych. Podczas I czytania projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela odrzuciły poprawkę PO, zachowującą je.
Broniąc godzin karcianych b. minister edukacji Krystyna Szumilas (PO) podkreśliła, że zajęć dodatkowych w szkołach powinno być jak najwięcej, po to by uczniowie mogli rozwijać zainteresowania. Mówiła też, że szkoła powinna zapewnić wszystkim uczniom, którzy tego potrzebują, zajęcia wyrównawcze. Według niej likwidacja godzin karcianych spowoduje nierówny dostęp uczniów do zajęć dodatkowych w zależności od zamożności samorządu - w bogatych będą zajęcia dla uczniów, za które zapłaci samorząd, w biednych ich nie będzie. "Celem projektu jest poprawa sytuacji nauczycieli, a nie uczniów" - oceniła.

Źródło: Gazeta Prawna
 
Świeżutkie pisemko
 
Różne


Świeżutkie pisemko (zresztą spodziewane)

Państwo Dyrektorzy

samorządowych szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo,W związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) informuję, że zadania w zakresie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy (wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymującej świadczenie wychowawcze).
Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy, Prezydenta Miasta Krakowa może upoważnić m.in. kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
W ramach realizacji tego nowego zadania rządowego wynikającego z ww. ustawy, jakim jest program „Rodzina 500+”, oczekuję od Państwa Dyrektorów uczestnictwa w tym jednorazowym przedsięwzięciu polegającym na podjęciu następujących działań:

1.przesłania do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa danych pracownika (imię i nazwisko, telefon do kontaktu, adres e-mailowy do korespondencji i nazwa placówki) oraz osoby zastępującej, w przypadku jego nieobecności, który będzie przyjmował wnioski o świadczenia wychowawcze w terminie od 21 marca do 30 kwietnia 2016 r.
Informację należy przesłać do 8 marca 2016 roku pocztą elektroniczną do Wydziału Spraw Społecznych,

2.udziału pracowników, o których mowa w punkcie 1 w szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Spraw Społecznych w terminie ustalonym w odrębnym piśmie,

3.zamieszczenia na stronie internetowej szkoły, przedszkola, oraz na szkolnych tablicach ogłoszeń, a także przekazania za pośrednictwem dzienników elektronicznych informacji o punkcie składania wniosków w danej szkole (miejsce – nr pokoju, dni, godziny przyjęć),

4.odbioru dostarczonych do szkół i przedszkoli z Wydziału Spraw Społecznych druków wniosków oraz ulotek informacyjnych,

5.przyjmowania przez upoważnionych pracowników wniosków składanych przez rodziców uczniów (dzieci), zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do pisma,

6.wydawania druków i ulotek informacyjnych przygotowanych przez Wydział Spraw Społecznych wśród zainteresowanych rodziców uczniów (dzieci).

Zaznaczam, że punkty przyjmowania wniosków w szkołach będą funkcjonowały na zasadzie dziennika podawczego.

Szczegółowe informacje będą przedstawione na szkoleniach zorganizowanych w marcu br., o których zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym pismem.
Dziękując za zrozumienie, jednocześnie liczę na Państwa zaangażowanie i gotowość okazania pomocy w realizacji przez Gminę Miejską Kraków tak ważnego dla mieszkańców Krakowa przedsięwzięcia.Z poważaniem...............

 
ZNP - spotkanie w MEN
 


ZNP - spotkanie w MEN

2.03.2016 o godz. 14.00 odbędzie się z inicjatywy ZNP spotkanie w ministerstwie edukacji z wiceminister Teresą Wargocką dotyczące szkolnictwa specjalnego. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele ZG ZNP, także nauczyciele specjaliści z całej Polski. ZNP chce poznać zamierzenia resortu dotyczące szkolnictwa specjalnego w kontekście zapowiadanych reform.
Uczestnicy spotkania zgłoszą kilka postulatów dotyczących m.in. uregulowania czasu pracy psychologów, pedagogów i specjalistów, systemu wynagrodzeń, podstawy programowej.
ZNP będzie zabiegać o włączenie przedstawicieli nauczycieli - praktyków do grupy osób pracujących w ministerstwie nad zmianami w szkolnictwie specjalnym.

Źródło: www.znp.edu.pl
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Brak artykułów
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

28/04/2016
proszę podajcie przykładowe ćwiczenia do pracy w liceum z dzieckiem z zespołem Aspergera
25/04/2016
Jeśli nie ma innej możliwości porozumienia.
25/04/2016
ze kieruję sprawę do sądu? Liczę na to, że może się jednak otrząśnie i zacznie wywiązywać ze swoich obowiązków.
25/04/2016
O czym chcesz zawiadamiać matkę?
25/04/2016
a test trzecioklasisty napisał koszmarnie, uzyskał podobno całe siedem punktów. Czy powinnam jeszcze jakos oficjalnie zawiadomić matkę czy raczej skierować wniosek o wgląd w syt rodziny?
25/04/2016
Mam prośbę, w klasie III sp mam ucznia ze stwierdzonym adhd, matka wczesniej kontaktowała się ze szkoła, ale ostatnio ten kontakt jest bardzo słaby, a uczeń coraz częściej nie robi zupełnie nic
23/04/2016
19/04/2016
procedury n-li mam, dostałam prikaz napisania sposobów reagowania uczniów w sytuacjach dla nich trudnych. niby wszyscy wiedzą, co należy zrobić, ale kuratorium chce dokument. Gdzie znaleźć przykładowy
19/04/2016
pismo do sądu kieruje się ze względu na miejsce zamieszkania ucznia czy miejsce szkoły?
18/04/2016
dziękuję Smile
18/04/2016
18/04/2016
Witam. Pisze sprawozdanie na mianowanie. jestem ped. w szk podst. Czy mogę Was prosić o przykładowe sprawozdanie? bede wdzięczna kkimazu@gmail.com
14/04/2016
13/04/2016
Czy uczniowie szkoły średniej przed końcem roku (29.04) muszą oddać legitymację i nie korzystać już z ulg?
08/04/2016
Mam pytanie: czy do sprawozdania z PRZ na dyplomowanego muszę pisać opisy przypadków czy to jako załącznik?
08/04/2016
Witam i pytam Smile jeżeli dyr. szk. chce przystąpić do konkursu na stanowisko dyr. ponownie, czy musi mieć ocenę pracy z ostatnich 5 lat? Dziękuję.
08/04/2016
Można, ale w jakim celu?
08/04/2016
Witam Mam pytanie- czy można nie promować ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu lekkim w klasie pierwszej realizujący obowiązek w szkole masowej. Uczeń ten był już odroczony.
is
07/04/2016
Poszukaj też na stronie PARPA
06/04/2016
Terapia, w sieci znajdziesz też materiały do programu "ARS czyli jak dbać o miłość?". Jest tam m.in. prezentacja. Też jestem z ponadgim. i z nich korzystam.
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
bullet.png nauczanie indywidualne
bullet.png obowiązek szkolny - ...
bullet.png Prezentacja
bullet.png coś optymistycznego
bullet.png petycja- wysyłamy od...
Najciekawsze tematy
bullet.png Projekt nowego ro... [1162]
bullet.png petycja- wysyłamy... [529]
bullet.png zatrudnienie peda... [470]
bullet.png śmiech to zdrowie [459]
bullet.png Prezentacja [439]


13,648,735 Unikalnych wizyt